11 vil bli rådmann

Til den ledige stillingen som rådmann i Sørfold har det meldt seg 11 søkere. – Her er flere sterke kandidater, sier ordfører Lars Evjenth, som har godt håp om å få ny rådmann ansatt før sommeren.

Rådmannens kontor

Her vil det etter planen sitte en ny rådmann fra høsten 2014. Konstituert rådmann Kåre Isaksen er ikke blant søkerne til den ledige stillingen.

Opprinnelig 14 søkere

Ordfører Lars Evjenth opplyser at det innen fristens utløp 20. april hadde meldt seg 14 søkere til stillingen som rådmann i Sørfold. Imidlertid har 3 av søkerne trukket seg.

Samtlige søkere er menn.

To har fått innvilget sitt ønske om unntatt offentlighet, dermed kan vi presentere en søkerliste med 9 navn:

Offentlig søkerliste rådmann i Sørfold (pdf)

Intervju med aktuelle søkere

Neste punkt i prosessen  er intervju med de mest aktuelle søkerne.

–  Vi har engasjert konsulentfirmaet Bedriftskompetanse til å bistå oss hele veien i prosessen, og de deltar både i vurderingen av hvilke søkere som skal innkalles til intervju og i selve intervjuene, sier ordføreren.

I tillegg til Bedriftskompetanse vil følgende være med i gjennomføringen av intervjuene:

Ordfører Lars Evjenth, konstituert rådmann Kåre Isaksen, opposisjonsleder Turid J.  Willumstad, (H), samt hovedtillitsvalgt, som er Gunnbjørg Olufsen fra Fagforbundet.

Åpen for åremål

–  Vi er åpen for å ansette ny rådmann i åremålsstilling. Det kan tenkes at den som blir ansatt selv ønsker dette, og det er greit å ha det som en mulighet, men dette er ikke fastsatt, sier ordfører Lars Evjenth, som regner med at kommunestyret foretar ansettelse av ny rådmann før sommeren.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015