2. gangs barnehageopptak

Søknadsfrist for 2. gangs opptak til barnehager er 1. desember, og skjema finner du her. Det søkes kun om ny eller endret plass, de som har fast plass trenger ikke å søke.

Løkta Barnehage, Røsvik

Løkta Barnehage i  Røsvik er en av tre barnehager i Sørfold.

Opptak to ganger i året

Opptak til barnehagene skjer to ganger i løpet av barnehageåret.

Søknadsfrist for barnehageplass fra 1. januar 2017 er 1. desember 2016.

Barn som har fast plass trenger ikke å søke, det skal kun søkes om ny eller endret plass.

Sørfold kommune har heldagsbarnehager i  Røsvik, på Straumen  og ved Nordsia oppvekstsenter i  barnehageåret 2016/2017.

Man kan søke elektronisk:

Søknadsskjema barnehageplass

NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.

Endring i regler om foreldrebetaling

Med virkning fra 1. mai  2015 er det på landsbasis innført en ordning med behovsprøvd redusert foreldrebetaling i barnehage. Les mer om dette:

Informasjon til foresatte.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Veiledning til søknadsskjema

Sist oppdatert den 01. desember 2016