24 deltakere på brannkurs

Strøksnes grendelag har arrangert brannkurs, med både teori og praksis. – Og Elkem Salten har gitt oss en brannbil i topp stand, sier Borghild Wingan, leder i grendelaget.

Deltakere på brannkurs

Ivrige deltakere på brannkurs på Strøksnes. Begge foto: Borghild Wingan.

Samarbeid og støtte

–  Roald Larsen og John-Eivind Laxaa fra Sørfold kommune var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av brannkurset, forteller Borghild Wingan.

Sørfold kommune har også bidratt med støtte til innkjøp av ny brannpumpe, og grendelaget takker for dette.

Brannbil i gave fra Elkem Salten

–  Vi vil også takke Elkem Salten, som har gitt oss en brannbil i topp stand og helt vederlagsfritt. Flott, sier Wingan.

Egil Zakariassen er brannbilsjåfør

Egil Zakariassen (bildet) var primus motor for brannbilen.

Utstyret ble prøvd

Totalt var det 24 som deltok på kurset.

–  Vi gikk igjennom alle brannkummer og steder hvor vi kan hente vann. Alt utstyret ble prøvd, og det fungerte utrolig bra.

Dette er bra for både Strøksnes og resten av nordsida, sier Borghild Wingan.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015