26 foreninger møttes

Det årlige kontaktmøtet for kulturlivet ble avholdt 7. februar. 35 ildsjeler fra 26 foreninger var samlet, og her var både idrettslag, kor, korps, ungdomslag og andre.

Kontaktmøte for kulturlivet 2013

GODT BESØKT. Folk fra hele kommunen og alle typer foreninger var samlet til trivelig møte på Rådhuset 7. februar.

Møteplass for ildsjeler
Hensikten med det årlige fellesmøtet er å utveksle nyttig informasjon, men også å tilby en møteplass på tvers av bygder og interesseområder for alle som jobber frivillig med kultur i en eller annen form.

Frist kulturkalender
Som vanlig informerte kulturkontoret om tilskuddsordninger, søknadsfrister og prosjekter de arbeider med akkurat nå. De frammøtte ble også påminnet om fristen for å få med stoff i kulturkalenderen for mars og april, som er 12. februar.

Søk elektronisk
Elektronisk søknadsskjema for kulturmidler ble gjennomgått trinn for trinn. Lag som ikke ønsker å bruke dette, kan få skjema tilsendt ved å ringe 75 68 53 33 eller sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no. Søknadsfrist for kulturmidlene er 1. april.

Fest for eldre
Deretter var det lagenes tur til å fortelle om sine planer. Lions planlegger eldrefest til høsten, og vil gjerne knytte til seg samarbeidspartnere og medarrangører. Ungdomslaget Fram i Ånsvik og Straumen skole- og ungdomskorps meldte seg straks interessert i å bidra.

ANDreløp lørdag 15. juni
Foldklang viderefører fjorårets suksess med ANDreløp på Straumen, og årets utgave er lagt til 15. juni. Da vil de også arrangere sentrumsdag, i samarbeid med andre.

Verdensdagen markeres

Mental Helse Sørfold vil holde temakvelder ut over våren, og vil markere verdensdagen for psykisk helse til høsten.

IL Leirgutten skal ha vollballturnering på Leirfjorden skole 15. og 16. mars, som alle typer lag kan delta i.

Jubilerende korps
Straumen skole – og ungdomskorps runder 40 år i år, og markerer jubileet med festforestilling 25. mai. Dette korpset er det eldste blant musikkforeninger som fortsatt er i drift i Sørfold. I jubileumsåret er de 52 aktive medlemmer inklusive drillerne.

Seniorrådet informerte om planlagt dialogmøte med lag og foreninger, samt ønske om å få i gang frivilligsentral.

Følgende lag og organisasjoner var representert på møtet:

 • UL Fram (Ånsvik)
 • Sørfold Helsesportslag
 • Foldklang
 • Sørfold Fotoklubb
 • IL Siso
 • Straumen skole- og ungdomskorps
 • Storeidet Velforening
 • Salten Veteranbåtlag
 • Sørfold Lokalhistorielag
 • Nordre Sørfold Husflidslag
 • Strøksnes grendelag
 • UL Vårsol (Strøksnes)
 • IL Knubben
 • Sørfold Trialklubb
 • Sørfold Innebandyklubb
 • Lions Club Sørfold
 • Fauske og Sørfold Jeger- og fiskeforening
 • Sørfold Fotballklubb
 • Sangria
 • Sørfold menighet
 • Mental Helse Sørfold
 • Seniorrådet
 • Sørfold idrettsråd
 • Mørsvikbotn grendeutvalg
 • Nordbygda skolekorps
 •  Leirfjorden grendeutvalg
 • UL Heim (Engan)

Fra kulturkontoret: Kulturskoleleder, folkehelsekoordinator/idrettsleder og kultursjef.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015