3 millioner til Sørfold

Som en av fire kommuner i Nordland har Sørfold fått støtte fra Nkom til bredbåndsutbygging. Dette betyr at de prioriterte områdene kan få bredbånd i løpet av 2018.

IT-ansvarlig Helge Nikolaisen og næringssjef Gerd Bente Jakobsen

IT-ansvarlig Helge Nikolaisen og næringssjef Gerd Bente Jakobsen fikk velfortjent applaus da de orienterte kommunestyret om gladmeldingen fra Nkom. Her med kartet som viser fokusområdene.

Av 17 prosjekter i Nordland ble 4 innvilget midler

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) opplyser i en pressmelding at til sammen 13700 husstander kan få ny eller forbedret bredbåndsdekning ved hjelp av tilskuddsmidlene som nylig er fordelt.

De har tildelt støtte til 40 prosjekter i hele landet.

Av 17 søknader i Nordland ble 4 innvilget: Sørfold, Rødøy, Bindal og Vevelstad.

–  Det kom inn til sammen 142 søknader fra 17 fylker, med et totalt søknadsbeløp på 589 millioner kroner. Når man vet at Nkom hadde 138,7 millioner kroner til fordeling, sier det seg selv at mange får avslag.

Vi fikk hele søknadssummen på 3 millioner kroner innvilget, det er vi veldig godt fornøyd med, sier IT-ansvarlig Helge Nikolaisen og næringssjef Gerd Bente Jakobsen i Sørfold kommune.

Begge er sentrale i arbeidet for bedre bredbåndsdekning i Sørfold.

Takker gode hjelpere

De tar tildelingen som en bekreftelse på godt og grundig arbeid med søknaden.  Nå vil de takke gode hjelpere som har bistått underveis:

–  Henry Andorsen i Nordland fylkeskommune har gitt oss gode råd, og vi har også fått økonomisk støtte fra fylkeskommunen til dekningsanalysen.

Kenneth Brødreskift i firma Dekningsspesialisten har bistått både med teknisk og annen assistanse i forbindelse med utarbeiding av søknaden, sier Nikolaisen og Jakobsen.

Utbygging planlegges ferdig i 2018

–Hva skjer videre i denne saken?

–Nå skal vi velge, tilknytte og finansiere teknisk kompetanse i henhold til framdriftsplanen. Videre skal vi utarbeide og sende ut anbudsgrunnlag for utbygging, og deretter velge ut leverandør.

Så blir det politisk behandling, før selve utbyggingen settes i gang.

Vi er litt forsinket i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen, på grunn av behandlingstiden hos Nkom.

Men vi satser likevel på at vi skal ha ferdigstilt den planlagte utbyggingen i fokusområdene våre i 2018, sier Gerd Bente Jakobsen og Helge Nikolaisen.

Og fokusområdene er Mørsvik, Kobvatn, Bonnådalen og Nordfjord.

– I tillegg håper vi å få bedre dekning på Strøksnes og på strekningen Røsvik – Straumen, opplyser IT-ansvarlig og næringssjef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 28. september 2017