Starter gjerne opp i Sørfold

4 H Nordland vil gjerrne dra i gang aktivitet i Sørfold, og søker interesserte ledere. En 4 H-klubb kan omfatte alt fra fisketurer til fotokvelder og matlagning, og målgruppen er barn og unge fra 9 til 19 år.

Ferieklubben 2011 besøker Stall Elverhøy

Gårdsbesøk kan også være en 4H-aktivitet, og kontakten med dyr og natur er viktig. Her er barn og unge fra Sørfold på besøk i Stall Elverhøy i Valnesfjord under årets ferieklubb.

Natur, foto og matlagning

4 H Nordland har kontaktet Sørfold kommune fordi de ønsker å dra i gang en 4H-klubb her.

Denne vil primært rette seg mot barn og unge i alderen 9 til 19 år, men de er også i ferd med å utvikle et tilbud til barn i alderen 4 til 9 år.

Medlemmene i en 4 H-klubb møtes gjerne 2 ganger i måneden – til aktiviteter som kan være alt fra fjellturer til generasjonskafé. Eller foto, matlagning, spikking og mekking.

De unge legger planer

En 4 H-klubb har et styre, der de unge selv setter opp årsplaner. Likevel trengs voksne ledere, særlig i en ny klubb og når medlemmene er helt unge.

Dette kan være foreldre, besteforeldre eller andre voksne.

Internasjonalt samarbeid

4H bidrar til opplæring av både voksne og unge som får styreverv. I tillegg organiserer de samarbeid mellom klubbene og 4H-gårdene. Fylkesleddet arrangerer regionleir, fylkesleir og landsleir, og hjelper til slik at medlemmene får reise på utveksling i noen av de andre 82 landene 4H er representert i.

Synes du dette høres interessant ut? Kunne du tenke deg å være aktivitetsleder i en 4 H-klubb i Sørfold? Fylkesleddet er behjelpelig med selve oppstarten, men vi ber interesserte voksne ledere kontakte kulturkontoret på tlf. 75 68 53 33, eller send en E-post til kultur@sorfold.kommune.no.

Men 4 H har mere på programmet:

I 2012 inviteres ungdom i alderen 13 til 16 år til rekrutteringsprosjektet Grønn framtid. Dette er en kursserie med 3 helgesamlinger som fokuserer på utdanning og framtid i landbruket.

Les mer om dette, med info om kontakt og påmelding:

Grønn framtid 2012 (pdf)

Same opplegg er gjennomført i år. Se oppsummeringen av dette:

Grønn framtid 2011 (pdf)

Les mer om:

4 H Nordland (link)

 


 

Sist oppdatert den 09. september 2015