6 stjerner!

Direktoratet for forvaltning og IKT foretar hvert år en kvalitetsvurdering av alle offentlige nettsteder. Året resultater ble offentliggjort torsdag formiddag, og for første gang får Sørfold kommunes hjemmeside 6 stjerner av 6 mulige.

F.v. Eirik Stendal, Frøya Strøksnes og Bente Braaten

JUBEL I REDAKSJONEN. F.v. Eirik Stendal, Frøya Strøksnes og webredaktør Bente Braaten har grunn til å være fornøyd.

Maks score på tilgjengelighet

Vurderingen bygger på ulike kategorier og kriteriesett. Når det gjelder tilgjengelighet, er det kun tre nettsteder i hele landet som scorer 100%, og det er Økokrim, Sørum kommune og Sørfold kommune.

De ulike nettestedene rangeres etter en poengsum som utgjør gjennomnsnittsscore for kategoriene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold, og i Nordland er det kun Hamarøy kommune som får høyere poengsum enn Sørfold.

Les mer om kvalitetsvureringen på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT, her linket direkte inn på resultatene for Nordland, men du kan velge mange forskjellige oppsett, sortert etter fylker, stjerner eller hva det måtte være:

Kvalitet på nett 2011, resultater for Nordland (link)

Se vurderingen av Sørfold kommunes nettside

Forbedring fra 2010

I fjor fikk Sørfold kommune 4 stjerner. Siden den gang er det lagt inn tjenestekatalog A-Å, som Frøya Strøksnes ved servicekontoret har hatt ansvaret for, det er lagt inn 6 elektroniske søknadsskjema, der Eirik Stendal ved teknisk/næring har gjort en flott jobb med å sikre at skjemaene havner der de skal i saksbehandlersystemet, og skjema som ligger i pdf er nå mulige å skrive direkte i fra PC.

Videre er det laget en versjon av hjemmesiden som er tilpasset mobiltelefon, og kommunen har tatt i bruk facebook for å styrke mulighetene for toveis kontakt med brukerne.

Kan fortsatt bli bedre

Webredaktør Bente Braaten er svært fornøyd, og kanskje særlig glad for at det går an å få 6 stjerner uten å ofre alle bildene og forsideflashen.

Hjemmesiden er for tung å laste i forhold til kravene fra DiFi, men hun sier at det aldri vil bli snakk om å redusere bildebruken for å tilfredsstille disse kravene.

Neste punkt på programmet er blant annet flere elektroniske skjema og muligheter for elektronisk innsending av merknader når planer og lignenede ligger på høring.

Innsyn
 - Når det gjelder innsyn i postjournal og politiske dokumenter har vi et klart forbedringspotensiale. Saksframlegg og protokoller ligger hver for seg, og dette er tungvint for leserne. Man bør kunne klikke seg direkte fra saksliste til hele utredningen, sier webredaktøren, som håper å kunne gjøre noe med dette neste år.

Vi gratulerer vår gode nabo Hamarøy kommune, som er best i Nordland.

Sist oppdatert den 09. september 2015