Biblioteket øker

Biblioteksjef Jorunn Løding kan presentere en hyggelig statistikk for 2009. Den viser nemlig økning både i utlån og besøk.

F.v. sekretær Rita Karlsen og biblioteksjef Jorunn Løding, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand
Fornøyd. Biblioteksjef Jorunn Løding (stående) og sekretær Rita Karlsen kan se tilbake på et år med god aktivitet på biblioteket.
 
 
Statistikken for 2009 viser økning i både utlån og besøk.
 
  •  Totalt utlån 2008: 9356          2009: 9903
  •   Besøk:       2008: 5796          2009: 6475
 
Tallene inkluderer filialene i Røsvik og Leirfjorden.
 
Arrangementer 
-         Vi har hatt 6 arrangementer på biblioteket i 2009. 3 for voksne (lørdagstreff) og 3 for barn, forteller Jorunn Løding. For barna var det presentasjon og opplesning fra Himmelspringaren ved Sissel Horndal, Bamsedag med Eirin Edvardsen, og Verdens bokdag for 5. og 7. klasse. Samlet besøk på disse arrangementene var 312 personer.
 
 Bokbussen
Sørfold deltar i et interkommunalt samarbeid med lulesamisk bokbuss, der det også lånes ut en del på norsk. - Det er litt nedgang i utlån for bokbussen, opplyser Jorunn Løding.
Slik er utlånstallene for bokbussen fra 2005 til 2009:
 
Utlån bokbuss: 
  • 2005: 980
  • 2006: 1115
  • 2007: 1309
  • 2008: 1422
  • 2009: 1308
 
Lydbøker
- Vi har satset på innkjøp av lydbøker for barn og voksne også i 2009 for å følge opp den storstilte kasseringen av lydbøker på kassett. Vi har følgelig brukt mye av budsjettet til dette. Da blir andelen av kulturfond (bøker, tidsskrifter og musikk) i tilveksten svært høy, 70 %. Filialene får kun tilført kulturfond.
 
Jeg ser for meg en økning i mediebudsjettet fra 2011 for å oppgradere filialen på nordsida. Jeg regner med at skolene også får økte ressurser for å kjøpe inn bøker, lydbøker, film og spill, avslutter biblioteksjefen.
Sist oppdatert den 09. september 2015