Kulturpris for Sørfold

Det skal deles ut kulturpris i år, og fristen for å foreslå kandidater er 10. mai. Prisvinneren må ha gjort en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold.

F.v. Eskild Pedersen, Eva P. Pedersen, ordfører Lars Evjenth, Eva Lund Pedersen og Erling Pedersen
Disse fire fikk kulturprisen i 2014. F.v. Eskild Pedersen, Eva P. Pedersen, ordfører Lars Evjenth som var prisutdeler, Eva Lund Pedersen og Erling Pedersen.
 
Det er fastsatt følgende kriterier for kulturprisen:
 
1.  Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kulturell og kunstnerisk aktivitet i Sørfold, og i tillegg skal den gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
 
 
2.  Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep.
 
 
3.  Prisen er for tida på kr. 10.000. Kommunestyret vurderer etter dette prisens størrelse i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 
 
4.  Kulturprisen skal normalt tildeles en enkeltperson, og bare unntaksvis en sammenslutning eller forening.
 
 
5.  Prisvinneren må ha tilknytning til Sørfold, og fortrinnsvis være bosatt i kommunen.
 
 
6.  Prisvinneren må ha utført en bemerkelsesverdig innsats for kulturlivet i Sørfold.
 
 
7.  Prisen utdeles annethvert år under Kraftfestivalen. Dersom juryen ikke finner noen av de foreslåtte kandidater verdig til prisen, eller ingen kandidater foreslås, binder man seg ikke til utdeling dette året
 
 
8.  Unntaksvis kan prisen deles.
 
 
9.  Enhver - med eller uten tilknytning til Sørfold - kan komme med forslag til kandidat(er). Forslaget bør begrunnes.
 
 
10. Driftsutvalget er selv jury eller oppnevner jury, som avgjør hvem som skal få kulturprisen.
 
Nærmere opplysninger om kulturprisen: Kultursjef Bente Braaten,
tlf. 75 68 53 33 eller e-post kultur@sorfold.kommune.no
 
Begrunnet forslag til prisvinner sendes på e-post til  post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen. Frist: 10. mai.
Sist oppdatert den 10. mai 2016