Ny turbok kommer

Mange har ventet på ny utgave av turboka for Sørfold og Nord-Salten som ble utsolgt for flere år siden. Om et drøyt år er den ferdig, og den vil inneholde mange nye turer.

Styringsgruppe og redaksjon for ny turbok, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Møttes på Innhavet. Denne gjengen skal sørge for at det blir en ny og flott turbok: Stående f.v. Sverre Henriksen , Gunnar Svalbjørg (begge Steigen kommune), Steinar Strand (Sørfold kommune), Kjell Fredriksen (prosjektleder/Hamarøy kommune) og Bjørn Godal (Salten Friluftsråd). Sittende f.v. Helga Wiik (Hamarøy kommune) og Trond Loge (Salten Friluftsråd). Bente Braaten fra Sørfold kommune er også med, og hun tok bildet da styringsgruppe og redaksjon møttes i Hamarøy 22. mars.
 
Samarbeid
Bokprosjektet blir et samarbeid mellom berørte kommuner og Salten Friluftsråd, og disse vil stå som utgiver sammen. Arbeidet er organisert med en styringsgruppe og en ”arbeidsmaurgruppe”, der sistnevnte utgjør en redaksjon. Kjell Fredriksen fra Skutvik skal være prosjektleder, slik han var forrige gang. Da gjorde han en formidabel innsats både som forfatter, koordinator og ikke minst fotograf. Gruppa er derfor svært godt fornøyd med at han stiller opp igjen.
 
Når det gjelder finansiering, blir prosjektet et spleiselag, og det vil bli søkt om støtte bl.a. fra Nordland Fylkeskommune og Statsskog.
 
Nærturer
Gruppa legger stor vekt på turer i nærmiljøene som skal være lett tilgjengelig, lett å finne og lett å gå. Men det blir også plass for mer krevende og utfordrende turer, og for å informere tydelig om vanskelighetsgraden vil man benytte en fargekode som Innovasjon Norge har introdusert i forbindelse med turistinformasjon. Der står grønn for korte og enkle turer, og svart er beregnet for de spreke og turvante. Mellom disse er blå og rød.
 
Viktige opplysninger som merking, sti eller vei, belysning og terrengtype blir også markert gjennom gjenkjennbare symboler.
 
Folkehelse
Målet med boka er å inspirere folk til å benytte de mange og flotte turområdene i regionen, og bli kjent med nye muligheter. Dermed blir den et ledd i satsingen på folkehelse.
Sist oppdatert den 09. september 2015