Vellykket bokdag

Mellom 60 og 70 personer var innom biblioteket 23. april for å markere Verdens bokdag. På programmet sto quiz og konkurranser for barn og voksne, og salg av både bøker, film og musikk.

F.v. Tora Jakobsen og Kristina Henriksen vant premier på Verdens bokdag, foto Sørfold kommune/ Jorunn Løding
Flinke 2. klassinger. F.v. Tora Jakobsen (snart 8) hadde 9 av 10 rette i konkurransen, og stakk av med 1. premien. Kristina Henriksen fikk 2. premie. Her viser de stolte vinnerne fram premiene sine.
 
Figurer fra litteraturen
-         Vi hadde laget oppgaver til 2. klasse og 4. klasse på forhånd som de jobbet med på skolen. De skulle finne navn på figurer fra barnelitteraturen som de så bilder av. I 4. klasse var resultatene så jevne at vi måtte trekke lodd om premiene, men blant 2. klassingene pekte det seg ut en klar vinner, forteller biblioteksjef Jorunn Løding.
 
For de voksne var det laget litteraturquiz. Her var det mange som viste interesse for quizen, men bare 3 som leverte inn. – Målet med bokdagen er å profilere biblioteket, og det føler vi at vi oppnådde, sier Løding.
 
Festdag for boken
Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra Barcelona, der man hvert år på samme dag setter byen i bokens tegn. I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være Verdens bokdag. En festdag for boken, men også en dag for ettertanke og fellesskap.
 
I Norge har vi feiret Verdens bokdag siden 1997. Bokhandler, bibliotek, skoler og foreninger deltar.
 
4. klasse ved Straumen skole på Verdens bokdag, foto Sørfold kommune/Jorunn Løding
Artig med konkurranser. 4. klasse ved Straumen skole deltok på Verdens bokdag og koste seg på biblioteket.
 
Solidaritet
Verdens bokdag kaller på internasjonal solidaritet. FN`s verdenserklæring slår fast at alle mennesker har rett til frie ytringer, frie meninger og rett til fritt å skaffe seg informasjon. Disse rettighetene krenkes i mange land der forfattere forfølges, fengsles og henrettes.
 
UNESCO er FN`s organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. De arbeider for å styrke leseevnen hos folk og verne forfatternes opphavsrett, fordi ”bøker utvikler vår felles viten om verden og inspirerer til forståelse, toleranse og dialog”.
Sist oppdatert den 09. september 2015