Brannvernuke og Åpen brannstasjon

Velkommen til åpen brannstasjon i Sørfold lørdag 21. september kl. 10.00-14.00. Alle kan prøve brannslokking, og det blir quiz og konkurranser for barna og tur med brannbilen.

Brannslokking

Brannstasjon i Sørfold ligger ved kommuneverkstedet, vest for Straumen sentrum. Det er arrangør Salten Brann IKS som ønsker alle velkommen innom lørdag 21. september mellom kl. 10.00 og 14.00.

Brannvernuka

Åpen dag på brannstasjonen er et ledd i den årlige brannvernuka.

Da oppfordres bedrifter, skoler, institusjoner, barnehager og privatpersoner til å avholde brannøvelse i løpet av september.  

Viktig å vite hva man skal gjøre

Alle som har sett en brann på nært hold, har ved selvsyn sett hva slags krefter som er i gang. Svært mange blir overrasket over hvor fort en brann kan utvikle seg.

Fra en brann oppstår i et rom, til det er så røykfullt og varmt at det er fare for eget liv å være der, kan det i enkelte tilfelle dreie seg om noen få sekunder. Derfor er det viktig å gjennomføre varierte øvelser, slik at man vet hva man skal gjøre i tilfelle brann.

Brannstasjonen ved Straumen

Rekordoppslutning også i 2013?

Siden første gang det ble arrangerte Nasjonal brannøvelse i 2009, har det vært en formidabel oppslutning med økning hvert år. Sist år deltok totalt over 575.000 personer i brannøvelser over hele landet.

I år kan det bli enda flere.

Tre påmeldte fra Sørfold foreløpig

I Sørfold har Løkta Barnehage, Mørsvik oppvekstsenter og Straumen skole meldt seg på så langt.

Vi håper og tror at flere vil følge på.

Registrering av brannøvelser

På nettsidene til Direktoratet for samfunnskontakt og beredskap kan alle registrere sin brannøvelse:

Nasjonal brannøvelse

Sist oppdatert den 09. september 2015