Åpen vei over Helland

Gammelveien mellom Helland og Øvre Evjen er utbedret og åpen igjen etter å ha vært stengt siden vårflommen gjorde skade på både denne og flere andre veier.

Gammelveien over Helland er åpen

Over veien her laget snøsmelting og vårflom en elv i april, og det var nødvendig å stenge.

 Nå er skadene reparert, og veien er åpen for ferdsel.

Med dette er samtlige veier utbedret etter vårflommen.

Sist oppdatert den 09. september 2015