Åpent møte om utvalgt kulturlandskap

Sørfold kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om utvalgte kulturlandskap Engan-Ørnes og Kjelvik mandag 22. juli på Engan grendehus. Bioforsk Nord på Tjøtta vil informere om skjøtselsplanen og veien videre

Utvalgt kulturlandskap Ørnes

En bit av det utvalgte kulturlandskapet på Ørnes. Foto: Bioforsk Nord.

Har sendt brev til grunneiere
Det er sendt brev til alle grunneiere i området med invitasjon til informasjonsmøtet. Men dette er også åpent for alle andre interesserte.

Møtet avholdes på Engang grendehus mandag 22. juli kl. 17.00-19.00.

Opplegget blir slik:

  • Informasjon om utvalgte kulturlandskap, tiltak, logo med mer v/ næringssjef Gerd Bente Jakobsen
  • Skjøtselsplanen for Utvalgte kulturlandskap Engan-Ørnes og Kjelvik. Sentrale punkter i planen. Hva har skjedd siden den ble laget i 2009? Innledning v/ forsker Anette Bär, Bioforsk Nord, Tjøtta.

Det er også avsatt tid til spørsmål og diskusjon, og servering v/ UL Heim.

Last ned og les:

Skjøtselsplan for utvalgte kulturlandskap (pdf).

Engan/Ørnes og Kjelvik er Nordlands bidrag til det landsomfattende prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, sammen med et område på Helgeland.

Les mer om dette og hvorfor det ble valgt ut:

Utvalgt kulturlandskap i Nordland (Statens landbruksforvaltning)

Sist oppdatert den 09. september 2015