Årboka i salg

Årbok for Sørfold 2011 inneholder som vanlig mange interessante artikler. Boka koster 220 kroner, og selges i butikker og bokhandler.

Smolten AS i Mørsvik

SMOLTÅPNING. Glimt fra året som gikk er et fast innslag på de siste sidene i årboka. 19. august ble det nye smoltanlegget i Mørsvik åpnet, og dette er et av verdens mest avanserte anlegg. Ca. 600 personer var innom på åpningsdagen, og her ser vi anlegget som vil få en årsproduksjon på ca. 8 millioner smolt.

Rørstadjubileum

Rørstad kirkes 250-årsjubileum er behørig dekket i årboka, og av andre artikler kan vi nevne Knut Kjerpeseths historie om husene han har flyttet fra Bodø til Røsvik. Nytt liv til dødsdømt storgård er tittelen på denne artikkelen.

Ellers har Halvard Toften skrevet om blant annet kystled Sørfold og minneord om Knut Bjørknes.

Leikny Simonsen forteller om sydamer i Leirfjorden/Mørsvikområdet og Halvdan Haug bidrar med flere artikler, blant annet om postruta til Nordfjorden og kvernsteinsbrudd i Seljeåsen.

28 artikler

Dermed har vi nevnt litt av innholdet, men bare litt. Boka inneholder 28 artikler i tillegg til glimt fra året som gikk.

Ypperlig som julegave

Det er Sørfold Lokalhistorielag som utgir Årbok for Sørfold, og som vanlig leverer de et godt og variert produkt, som trygt kan anbefales som julegave.

Boka koster 220 kroner, og fås kjøpt i butikkene i Sørfold, på biblioteket og i Fauske bokhandel.

De som ikke har anledning til å oppsøke noen av utsalgsstedene, kan bestille årboka på Sørfold bibliotek, tlf. 75 68 53 30 eller bibliotek@sorfold.kommune.no

Sist oppdatert den 09. september 2015