Interessant årbok

Årbok for Sørfold 2012 inneholder mange interessante artikler, med en god blanding av historisk og aktuelt stoff. Kommunejubileet belyses gjennom skolehistorie og generelt tilbakeblikk.

Årbok og kalender

I SALG. Årbok og kalender har vært i salg siden siste uka i november, og er som vanlig en ypperlig julegave. Forsidebildet er fra Æventuren på Strøksnes, et av høydepunktene under årets Kraftfestival.

Årets medmenneske
Boka innledes med varme minneord om Brit Strand, ført i pennen av Halvdan Haug.

Vi har mistet en makeløs ildsjel og pådriver, men de gode minnene lever. Brit Strand var sentral i årbokkomiteen de siste 10 årene, og hadde ellers en rekke verv og hjertesaker i lokalsamfunnet.

Vinteren 2012 ble hun kåret til årets medmenneske. Dessverre rakk hun aldri å få diplomet overrakt, men hun fikk vite at juryen valgte henne og satte pris på dette.

Sørfold kommune 125 år
I anledning Sørfold kommunes 125-årsjubileum har Asbjørn Lind skrevet en fyldig artikkel om utviklingen i næringslivet og kommunen for øvrig. I tillegg retter Halvdan Haug og Markus Lieng søkelys på skolehistorien.

Butikkhistorie og krigshistorie
Mikal Arntzen har skrevet om handelshuset M. Rasmussen, og ellers kan vi nevne Jens Balstads stoff om to flyktningeloser.

Glimt fra året som snart ligger bak oss er som vanlig viet plass, og ellers finner man mye interessant om fortid og nåtid.

Boka er fyldig illustrert med gamle og nye bilder, og har smakfull design.

Årboka koster kr. 220 og kalenderen kr. 80.

De fås kjøpt på biblioteket på Straumen, butikker rundt om i kommunen samt bokhandler på Fauske og i Bodø.

Det er Sørfold Lokalhistorielag som utgir årboka, og redaksjonskomitéen har bestått av:

  • Halvdan Haug
  • Markus Lieng
  • Hans Berthel Olsen
  • Leif Strand
  • Ulf Roger Strøksnes

 

Sist oppdatert den 09. september 2015