Årboka i salg

Årbok for Sørfold 2013 er i salg, og den inneholder som vanlig mange interessante artikler. Både den og Sørfoldkalenderen selges i butikker og på bibliotekene.

Forsidebilde av Trond Bratland Erichsen

Trond Bratland Erichsen foretok en bragd utenom det vanlige da han rodde over Atlanterhavet, og han pryder forsiden på årets årbok.

Julegave

Det er Sørfold Lokalhistorielag som utgir årbok og kalender for Sørfold, og årets produkt ble lansert 22. november.

Både bok og kalender er en fin julegave, ikke minst til utflyttede foldværinger.

Skriver om barndomshelt

Hvis vi skal trekke fram noe av innholdet, kan vi nevne at Frits Kvarum har skrevet om sin barndomshelt skiløperen Oddmund Jensen.

Videre bidrar Jens Balstad med flere artikler om Sørfold krigshistorie. Karin Larsen og Astrid B. Dolmen forteller om sin oppvekst i Ånsvik på 1950- og 1960-tallet, og Einar Lillegård har skrevet om skolehusene i Sørfold.

Selges flere steder

Dette er noen få eksempler på hva som befinner seg i Årbok for Sørfold 2013.

Boka koster kr. 230, og kalender for 2014 koster kr. 100.

Bege fås kjøpt i butikker og på bibliotekene i kommunen.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015