Årets medmenneske

Vi minner om fristen for å foreslå kandidater til prisen Årets medmenneske, som er 20. november. Kjenner du noen som viser omsorg og engasjement, og stiller opp for eldre og andre?

Gerd Kamfjord ble Årets menneske i 2011

En overrasket Gerd Kamfjord var den første som fikk prisen Årets medmenneske, og dette skjedde i 2011. Hun flankeres av t.v. Per Martin Johansen og ordfører Lars Evjenth, som fikk æren av å dele ut blomster og diplom, laget av Sissel Horndal.

Hedre frivillig innsats

Hensikten med denne prisen er å hedre frivillig og ulønnet innsats. Og vi presiserer at dette er noe annet enn en kulturpris. Man trenger ikke å være aktiv i noen form for forening, og man trenger ikke å delta i  kulturarbeid eller organisert virksomhet.

Det kan handle om de som hjelper til som sjåfører, går på besøk, utfører ærender eller rett og slett stiller opp for andre, og gjør hverdagen litt lysere for sine medmennesker.

Det er styret for aktivitetshuset Bakeriet som er jury. Og de ønsker forslag på kandidater fra hele kommunen.

Alle kan komme med forslag

Har du tanker om hvem som bør få denne prisen?

Da håper vi du skriver noen ord med navn og begrunnelse, og sender til Styret for Bakeriet v/ kulturkontoret, 8226 Straumen, eller med e-post til post@sorfold.kommune.no

Frist: 20. november.

Juryen vil møtes i desember, og overrekkelsen vil skje etter nyttår.

Diplom som Brit Strand ikke rakk å få

Brit Strand ble Årets medmenneske i 2012. Dessverre ble hun syk og døde, og rakk ikke å få dette diplomet. Men hun fikk vite at juryen hadde valgt henne, og satte pris på dette.

Sist oppdatert den 09. september 2015