Årets medmenneske 2013

– Hun har vist omsorg for svært mange i bygda gjennom mange år, skrev forslagsstilleren. Anne-Lise Karlsen fra Sildhopen er kåret til Årets medmenneske i Sørfold for 2013.

Ordfører Lars Evjenth og Årets medmeneske 2013 Anne-Lise Karlsen

Ordfører Lars Evjenth overrakte blomster og diplom til prisvinner Anne-Lise Karlsen 2. februar. Diplomet er laget av Sissel Horndal. Foto: Arne-Harry Nilsen.

Pris for å hedre frivillighet

Hensikten med prisen Årets medmenneske er å hedre frivillig og ulønnet innsats. 

Prisen skal gå til et medmenneske som viser omsorg for eldre og andre i lokalsamfunnet, og dette er tredje gang den deles ut.

Styret for Bakeriet er jury, og i forkant av tildelingen lyses prisen ut med oppfordring om å foreslå kandidater. I år kom det inn forslag på tre kandidater, og av disse var det Anne-Lise Karlsen som ble plukket ut.

Vi siterer fra forslagsstillerens brev:

Til hjelp og støtte

–  Ved mange anledninger har hun vært til støtte og hjelp når vi eller andre har kommet i krise. Jeg vet at alt mitt blir tatt vare på om jeg skulle komme i storknipe.

Omsorg i mer enn 40 år

–  Ved alle tenkelige sosial anledninger i bygda fra fødsel til død, er Anne-Lise deltaker som arbeidsjern. Det er mange som har nytt godt av den medmenneskelighet hun har vist gjennom godt og vel 40 år, og ingenting tyder på at omsorgen avtar.

Visste ingenting på forhånd

Utdelingen av Årets medmenneske 2013 var lagt til kirkekaffe på Mørsvik oppvekstsenter 2. februar.

Og ingen behøvde å tipse prisvinneren på forhånd, hun stilte som vanlig opp og hadde meg seg kake.

Vi gratulerer en verdig prisvinner.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015