Årets UKM-kommune

Styret i UKM-Norge har kåret to kommuner som får utmerkelsen Årets UKM-kommune 2013. En av de to er Sørfold, og en glad Sveinar Aase tok i mot prisen i Larvik 24. juni.

F.v. Sveinar Aase og Ruben Steensen

 Ruben Steensen t.h. (16) gikk videre til landsmønstringen i UKM (Ungdommens Kulturmønstring) som lystekniker, og Sveinar Aase er UKM-kontakt i Sørfold.

Hyggelig og inspirerende

–  Dette er en nasjonal pris for barne- og ungdomsarbeid. Det er svært hyggelig og inspirerende å få en slik anerkjennelse. Prisen viser at vi er på rett vei med UKM i Sørfold, for dette er bare begynnelsen, sier Sveinar Aase.

Deler æren

–  Jeg vil takke deltakere, ungdommer, kolleger og staben i UKM Nordland som har gjort dette mulig. Æren må deles med alle dem. Pengene kommer godt med når vi skal kjøpe mer lydutstyr. Vi skal kurse ungdommer og ansatte i kulturskolen i bruk av dette utstyret.

Målet er mer bandvirksomhet

–  Målet er at dette skal skape mer bandvirksomhet og gi UKM en enda sterkere forankring hos ungdommene. Lokalmønstringa for neste år er 8. mars, og planleggingen er allerede i gang, sier en engasjert Sveinar Aase.

Innsats for ungdomskulturen
Denne prisen gis til kommuner som har gjort en særlig innsats for Ungdommens Kulturmønstring og ungdomskulturen, og består av et diplom, samt 10.000 kroner som skal brukes til styrking og utvikling av det lokale UKM-arrangementet i 2014.

Årets UKM-kommune skal ha utmerket seg i eget fylke gjennom en særlig satsing på UKM.

Målbevisst arbeid

  • Kommunen skal kjennetegnes av kvalitet på UKM-mønstringen og et målbevisst arbeid for å forankre UKM, stimulere og synliggjøre ungdomskulturen.
  • Positive momenter er bruk av ungdom i planlegging, gjennomføring, markedsføring og dokumentasjon av mønstringen, nettbasert kommunikasjon, sjangerbredde, samt helhetstenkning kjennetegnet av et godt samarbeid med kulturskole, skole, DKS (Den kulturelle skolesekken) og lokale kulturaktører.

Slik er kriteriene for å kunne bli årets UKM-kommune.

Det er Nordland fylkeskommune som har nominert Sørfold kommune.

Ungdomsstyrt
Forberedelser og gjennomføring av UKM i Sørfold har i år vært mer ungdomsstyrt enn noen sinne.

I forkant var flere ungdommer på kurs for unge arrangører, og det var PR-runde på skolene der Sørfolds UKM-ambassadør Ina Simone Timonen deltok sammen med andre unge i arrangørstaben og ungdomsrådet.

Ungdommene satte opp kjøreplan for forestilingen, rigget scene og lys, var konferansierer, og Ruben Steensen (snart 16) hadde ansvaret for lyssettingen alene.

Tilbaketrukket koordinator
Sveinar Aase er til daglig distriksmusiker og kulturskolelærer i Sørfold kommune, og UKM-kontakt som en del av jobben.

I år kunne han innta en mer tilbaketrukket rolle og konstatere at ungdommene gjorde jobben. Det hele var i svært trygge hender.

–  Samtidig er det Aase som har lagt grunnlaget for det hele. Det er han som lar ungdommene slippe til på det som skal være deres arena.

Han har backet dem opp hele veien, sørget for at støtteapparatet har fungert og vist dem tillit, sier kultursjef Bente Braaten.

Ungdommens arena
–  Da vi fikk vite om kåringen, var jeg derfor ikke et øyeblik i tvil om hvem som burde reise til Larvik for å ta i mot prisen på vegne av Sørfold kommune.

Det er mange som jobber sammen om dette, hele kollegiet i kulturskolen, ungdomsrådet, deltakerne  og mange andre. Men bare  én kunne reise nedover.

Og det måtte bli Sveinar Aase.

Og siden Ruben Steensen også var til stede i Larvik som deltaker på landsmønstringen, passet det ekstra godt at de to gikk opp på scenen sammen, slik at ingen er i tvil om at det er ungdom som er hovedpersonene i alt som har med UKM å gjøre, sier kultursjef Bente Braaten.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015