Inspirasjonskveld

Menighetsrådet inviterer til inspirasjonskveld på Rådhuset torsdag 22. mars. Barnekoret skal synge, og du får blant annet høre om trosopplæringsprosjektet. Det blir satt opp buss fra nordre del av kommunen.

Barnekoret med dirigent Piotr Repnik

Barnekoret ledes og dirigeres av organist Piotr Repnik, som sitter ved pianoet. Her besøker de Sørfold Sykehjem.

Åpent for alle
Arrangementet er både informasjonsmøte, inspirasjonskveld og årsfest.

Det er åpent for alle, og tidspunktet er torsdag 22. mars kl 1800. I Rådhussalen.

Det blir satt opp buss fra nordre Sørfold, og kirkekontoret ber om at folk fra den sørlige delen av kommunen tar kontakt om de trenger skyss. Telefonnummeret står lenger ned.

Årsmelding, barnesang og allsang

Programmet består blant annet av  presentasjon av årsmelding, vi får høre om trosopplæringsprosjektet, barnekoret skal synge og det skal de frammøtte også få mulighet til. I tillegg til menighetsrådets medlemmer, deltar alle ansatte. Det blir enkel servering av varm mat, så slå gjerne på til kirkekontoret og si fra om du blir med.

- Da er vi sikker på at vi får nok mat til alle, sier kirkeverge Mariann Strømdal, som kan treffes på telefon 75 68 53 70.

Velkommen!

Sist oppdatert den 09. september 2015