Aktivt år

Sørfold Eldreråd har lagt fram årsmelding for 2010. Som vanlig forteller denne om stor aktivitet og mange arrangementer. 19. desember satte eldrerådet opp buss til Sørfolds første ordinasjonsgudstjeneste gjennom tidene, som foregikk i Røsvik kirke.

Ordinasjon av sokneprest Guri Lise Stavrum 19. desember 2010, foto privat

HISTORISK.  19. desember  2010 ble det for første gang utført en ordinasjon i Sørfold menighet. Da ble sokneprest Guri Lise Stavrum (foran) ordinert i Røsvik kirke. Ved siden av henne ser vi biskop Tor B. Jørgensen, og bak dem prost Bjørg Finnbakk og prostiprest Nils D. Nyberg. Bakerst: Daværende sokneprest i Saltdal, Odd Willy Johansen. Foto: Privat.

Satte opp buss

Til den høytidelige begivenheten spanderte eldrerådet buss. Denne gikk fra Mørsvikbotn via Bonå og Engan, innom Straumen og så til Røsvik. Etter gudstjenesten gikk turen til Rådhuset, der det var kirkekaffe i samarbeid med Sørfold kommune. 

Omsorgsplanen

Eldrerådet hadde 3 møter og behandlet 9 saker i 2010.

Av årsmeldingen går det fram at de også i 2010 sto som arrangør for flere turer og arrangementer.

I tillegg er de representert med sin leder Per Martin Johansen i plangruppa for kommunens omsorgsplan.

I forbindelse med denne planen ønsker eldrerådet at ordningen med vaktmester til hjemmeboende eldre og uføre kommer tilbake.

Anne Mari Skogvoll og Marie Enge var på eldrerådskonferansen i Bodø den 28. og 29. april 2010.  Hovedtema for konferansen var samhandlingsreformen, og Nordland fylkes eldreråd var arrangør.

Sørfold eldreråd, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Dette er eldrerådet i Sørfold: Foran f.v. Anne-Mari Skogvoll (nestleder) og Janny Kristiansen. Bak f.v. Marie Enge, Karin Bakken (valgt av kommunestyret), Wiktor Pedersen, Per Martin Johansen (leder) og Anne Buvik, sekretær.

Tradisjon

Eldrerådet har flere ting på programmet som har blitt tradisjon.

I midten av juni er det barnehagedag. Da samles barn, besteforeldre og oldeforeldre til grilling og aktiviteter ved idrettsbanen på Straumen. Arne Hjelvik hjalp til med å lage seljefløyter, og som vanlig bidro alle til at dette ble en flott dag. Datoen var 14. juni 2010, som en del av Kraftfestivalen.

Sommertur

Sommerturen 2010 gikk til Hamsunsenteret på Hamarøy 1. juli.  Opplegget var som tidligere med buss fra Straumen, kaffepause på Tømmerneset og ikke minst loddsalg.  En avstikker til Skutvik og omvisning på Hamsunsenteret var det også satt av tid til, for de som ønsket det.  Deretter ble det middag på Hamarøy Fiskecamp før retur og en kaffestopp underveis.

Natursti i Gjerdalen

Eldrerådets aktivitetsdag / familiedag i Gjerdalen ble  arrangert lørdag 28.august.

Samarbeidspartnere har i flere år vært Fauske og Sørfold jeger - og fiskeforening.  Ny medarrangør i 2010 var i tillegg Sørfold Helsesportslag.

Deltakerne kunne være med på flere aktiviteter, som natursti, luftgeværskyting og grilling av blant annet laks.

Sørfold sykehjem hadde gjenåpning høsten 2010 etter større renovering og oppussing.  Eldrerådet besøkte Sørfold sykehjem den 11. november.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015