Folketallet synker

Sørfold kommune kan se tilbake på et år med godt driftsresultat og mange store investeringsoppgaver. - Men synkende folketall er en betydelig utfordring, skriver rådmann Torbjørn Winther i kommunens årsmelding for 2009.

Rådmann Torbjørn Winther og økonomisjef Kjellaug Bendiksen, foto Sørfold kommune/Bente Braaten.Vil ha flere innbyggere. Rådmann Torbjørn Winther og økonomisjef Kjellaug Bendiksen har kontroll på økonomien, men hadde gjerne sett at folketallet kom seg opp på riktig side av 2000 igjen.
 
Oppgang i 2008
Siden år 2000 har befolkningsutviklingen hatt en synkende kurve, bortsett fra i 2008. – Økt profilering av kommunen syntes å gi resultater i 2008. Utviklingen i 2009 er slik sett et tilbakeslag, og Sørfold hadde kun 1970 innbyggere ved inngangen til 2010, skriver rådmannen i sine kommentarer.
 
Investeringer
Regnskapet for 2009 ble avsluttet med et overskudd på drøyt 13 millioner kroner. – Store investeringer er en del av forklaringen på dette. Vi har mottatt 3,6 millioner kroner i momskompensasjon på investeringer, som går inn i driftsregnskapet.
 
Ombygging rådhus
Av større investeringsprosjekter i 2009 trekker rådmannen fram bl.a. ombygging av rådhuset. Dette omfattet lokaler til servicekontoret, NAV, legekontor og venteareal. Offiisiell åpning av NAV og servicekontor ble foretatt 22. oktober.
 
Fra den offisielle åpningen av NAV og servicekontoret 22. oktober 2009, foto NAV
Fra åpningen. NAV-leder Morten Pedersen får blomster og lykkeønskninger fra Sørfold næringsforum v/ leder Kay Roger Pettersen.
 
Et annet investeringprosjekt som ble offisielt åpnet i 2009 var Sørfold Industrikai. Dette er et samarbeidsprosjekt med Elkem og Salten Havneservice. Kaia eies av kommunen, men leies ut til Elkem.
 
Utbedring og ombygging av Sørfold sykehjem i Røsvik og garderobebygg for teknisk uteavdeling nevnes også i rådmannens oppsummering av store investeringer i 2009.
 
 
Markert nedgang i sykefraværet
Samlet sykefravær var på 6,8 % i 2009, hvilket er en markert nedgang fra 2007 og 2008.
 – Det er verdt å merke seg at dette skjer til tross for svineinfluensaen, skriver rådmannen.
 
Enhetsleder ved Sørfold eldresenter Laila Furre, foto Sørfold kommune/Kjell EilertsenEn av enhetene som har jobbet målrettet med reduksjon av sykefraværet er Sørfold eldresenter.
- Vi har hatt en gledelig nedgang i sykefraværet i siste del av 2009 – fra 11.69% til 9,56%.
 
Denne utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2010.Fokus på arbeidsmiljø har resultert i aktiv deltakelse av personell i prosesser rundt det å skape et best mulig miljø på egen arbeidsplass, sier enhetsleder Laila Furre (bildet).
 
 
Last ned og les:
 
NB! Dokumentet er på 92 sider. Når du har lastet det opp, finner du en blå knapp oppe til venstre som ser slik ut.  InnholdsknappKlikk på den, så kommer en innholdsfortegnelse til syne. Derfra kan du enkelt klikke deg direkte inn til de enkelte delene av årsmeldingen.
Sist oppdatert den 09. september 2015