Årsmelding 2010

Regnskapsmessig gikk året i 0, men folketallet viser pluss. Sørfold sykehjem ble utbedret, og Sjunkhatten Nasjonalpark offisielt åpnet. Les om dette og mye mer i kommunens årsmelding for 2010.

Mørsvik oppvekstsenter, foto Sørfold kommune/ Randi Pedersen

OPPVEKSTSENTER. I Mørsvik ble skole og barnehage slått sammen til oppvekstsenter fra høsten 2009. 2010 var dermed det første hele året med denne driftsmodellen, og dette er det eneste oppvekstsenteret i Sørfold. På bildet er det uteskole.

Investeringer

I sin innledning nevner rådmannen en del investeringer som ble gjennomført i 2010 . Utbedring og ombygging av Sørfold sykehjem i Røsvik hadde en kostnadsramme på 14,5 millioner, og ble startet opp i 2009.

I Røsvik kom arbeidet med ny gymsal også i gang i fjor, og denne vil bli ferdigstilt til årets skolestart.

Det er også anlagt ny parkeringsplass ved Røsvik kirke.

Utfordringer

Rådmannen peker også på utfordringene som kommunen har i forhold til bosetting og boligbygging. - Vi må bli bedre til å få fram alle fortrinn vi har, skriver han, men nevner også at det er en utfordring at det er begrenset tilgang på boliger for de som ønsker å flytte til Sørfold.

Å stimulere til økt boligbygging er derfor en prioritert oppgave.

Innledning, økonomi og enhetene

Årsmeldingen består av tre deler: Først kommer rådmannens innledning, deretter et punkt om økonomi med driftsresultat og diverse tabeller som viser driftsinntekter, skatteinngang, finanstransasksjoner osv. -   og så følger enhetenes årsmeldinger

Bruk innholdsoversikten

Årsmeldingen er på 90 sider. For at du skal slippe å scrolle deg gjennom hele, har vi laget en innholdsoversikt. Ved hjelp av denne kan du klikke deg direkte inn på det du vil lese.

Slik gjør du: Klikk på selve dokumentet, som ligger under her i pdf. Etter at det er lastet opp, kommer det til syne en blå innholdsknapp oppe til venstre. Denne ser slik ut. InnholdsknappKlikk så på den, og innholdsoversikten kommer fram.  Nå kan du klikke på et hvilket som helst punkt  i denne, og dermed f. eks. gå rett til årsmeldingen for NAV om du ønsker.

Årsmelding 2010 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015