Årsmelding 2011

Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Her kan du lese Sørfold kommunes årsmelding for 2011, som skal behandles i kommunestyret 21. juni.

Røsvik samfunnshus og ny gymsal

Røsvik. Den nye gymsalen og det renoverte samfunnshuset i Røsvik ble innviet i september 2011. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 15 millioner kroner. Foto: Halvard Toften.

Befolkningsvekst
I rådmannens innledning går det fram at 2011 ga en gledelig befolkningsøkning på 14 personer.

Ellers inneholder årsmeldingen samtlige enheters rapport om regnskap i forhold til budsjett, resultater og måloppnåelse.

Last ned og les:

Årsmelding Sørfold kommune 2011.

Sist oppdatert den 09. september 2015