Samtlige har kontor på Rådhuset og kan nås på telefon via sentralbordet/servicekontoret, tlf. 75 68 50 00. Der får du også vite hvem som er tilgjengelig når du ringer, og du kan legge igjen beskjed. Søknader, brev m.m. bes sendt til kommunens servicekontor/postmottak med adressen:
Sørfold kommune, 8226 Straumen.
E-post: post@sorfold.kommune.no
Men det er også mulig å ta kontakt med de ulike lederne direkte.

Lisbeth Bernhardsen

Konstituert administrasjonssjef: Lisbeth Bernhardsen
lb@sorfold.kommune.no
Mobil nr. 468 24 305.

Kurt Peder Hjelvik

 Kommunalsjef teknisk/næring: Kurt Peder Hjelvik
kph@sorfold.kommune.no
Mobil: 905 27 529

Personalsjef Gunn Ellingsen
Personalsjef: Gunn Ellingsen
gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no
Mobil: 959 25 622

Jarand Gjestland

 Helsesjef: Jarand Gjestland
post@sorfold.kommune.no

Kjelllaug Bendiksen

 Økonomisjef: Kjellaug Bendiksen
kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no
Mobil: 991 51 709

Gerd Bente Jakobsen

 Næringssjef: Gerd Bente Jakobsen
gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no
Mobil: 905 06 096

Bente Braaten
Kultursjef og webredaktør: Bente Braaten
kultur@sorfold.kommune.no
Mobil: 975 30 437

 Lillian Martinussen
Stabsleder (Service, IT, personal)
Lillian Martinussen
lillian.martinussen@sorfold.kommune.no

Elisabeth Laksosnes
NAV-leder: Elisabeth Laksosnes
elisabeth.laksosnes@nav.no
Mobil: 417 53 888