Æventur i Kjelvika er avlyst

Æventur i Kjelvika 15. september er avlyst, kino i Mørsvik blir ikke tirsdager og loppemarked på Straumen er 19. og ikke 12. oktober. Her er rettelser til kulturkalenderen som nylig har kommet ut.

F.v. Annelise Nilsen, Britt Døving og Lina Hollum

Straumen skole- og ungdomskorps har loppemarked både vår og høst, med møsbrømlefser og mange spennende lopper. Her bakes det lefser.  F.v. Annelise Nilsen, Britt Døving og Lina Hollum

Søndagens æventur er avlyst

Kulturkalenderen for september og oktober har kommet i postkassene, men etter at den gikk i trykken har det oppstått noen endringer.

Dessverre er Æventur i Kjelvika  søndag 15. september avlyst. Dette skulle være Nordlandsmuseets og Sørfold Lokalhistorielags markering av kulturminnedagen.

Loppemarked med endret dato

I kulturkalenderen står det at Straumen skole- og ungdomskorps skal ha loppemarked i Rådhussalen lørdag 12. oktober, men dette er endret til lørdagen etter, altså 19. oktober. Åpningstid og opplegg er ellers som det står, fra kl. 10.00-16.00 og med lefsekafé.

Ikke kino på tirsdager

Videre står det at det blir bygdekino i Mørsvik tirsdagene 10. september og 8. oktober.

Men på tirdager er lokalet opptatt, og tirsdag er en uhøvelig dag for bygda på grunn av kollisjon med andre aktiviteter.

Etter at kulturkalenderen gikk i trykken, har bygdekinoen etterkommet ønsket fra de lokale arrangørene og kulturkontoret om å endre dette.

Det blir bygdekino ved Mørsvik oppvekstsenter fredagene 27. september og 25. oktober.

Dette er datoene som er fastsatt foreløpig. Det er foreløpig ikke avklart om fredag blir fast kinodag.

Foredrag om livsenergi

Så har det kommet inn melding om et nytt arrangement.

 Inger Susæg skal holde foredrag på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen mandag 16. september kl. 20.00, og hun presenterer sitt budskap slik:

Studier av Livsenergien viser
EN BRO MELLOM
PSYKOLOGI OG MEDISIN

Inger Susæg har arbeidet med problemstillingen i en årrekke og gått nye veier for å finne svar på utfordringene innen helse. Hun mener vi må tenke annerledes for å finne hva som forårsaker smerter og sykdom.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015