Aktiv kulturhøst

Fristen for å melde inn stoff til kulturkalenderen for september og oktober er 16. august. Det blir Roots med Sangria, besøk av Nordland Teater og mye mer.

Fra Kulturminnedagen 2009 ved Tjønnvollan i Bonådalen, foto Sørfold kommune

Kulturminnedagen. 2. søndag i september er fast tidspunkt for Kulturminnedagen. Dette bildet er fra fjorårets arrangement.

Koret Con Brio fra Bodø har lagt sin seminarhelg i september til Straumen, og avslutter med konsert.

15. september kommer Nordland teater med "Stones in his pockets", der Kristian Winther og Gudmund Gulljord spiller en rekke roller.

Videre blir det storkonsert med Sangria m/ orkester 1. og 2. oktober. Tittelen er "Roots", og nordamerikansk musikk står på plakaten.

Tirsdagstreffene på Bakeriet starter opp igjen etter ferien, og det ligger også an til mange andre ting som skjer rundt om i kommunen.

Kulturminnedagen 2010 er lagt til søndag 12. september. Det er Sørfold Lokalhistorielag som har ansvaret for markering av dagen.
Les mer om Kulturminnedagen.

Men: For at alt dette skal nå ut, minner kulturkontoret om fristen for å få med stoff til kulturkalenderen for september og oktober, som er 16. august. Arrangementer og notiser kan sendes på E-post til kultur@sorfold.kommune.no eller meldes på telefon til servicekontoret, tlf. 75 68 50 00. 

For at kalenderen skal komme ut til 1. september, er det viktig at fristen overholdes. Kulturkontoret er klar over at foreningene ikke kommer i gang før like etter skolestart, men håper det meste av planer for høsten ble lagt før sommeren.

Sist oppdatert den 09. september 2015