Aktive distriktsmusikere

Distriktsmusikerne i Sørfold ga over 12.000 mennesker en musikalsk opplevelse i 2012. Samlede inntekter var 716.000 kroner, som er en økning på 40.000 kroner fra 2011.

F.v. Sveinar Aase, Åse Krystad og John Kristian Karlsen i Madam Krystall

KOMISK OPERA. Madam Krystall har vært på turné i hele fylket i 2012, med i alt 62 forestillinger. F.v. pianist Hansen alias Sveinar Aase, Åse Krystad (med i denne forestillingen, men ikke distriktsmusiker) som madam Krystall og John Kristian Karlsen som Jussi Gjedda fra Strøksnes. Foto: Kjetil Sørbotten.

62 forestillinger på 31 dager
Madam Krystall er noe så spesielt som en operaforestilling for barn. Den var på turné 31 dager i 2012, og det ble spilt 2 forestillinger hver dag. Dette var hovedsakelig skolekonserter.

Og den er fortsatt ikke utspilt: Nå i 2013 er det Troms som får besøk av den populære forestillingen, i første omgang Harstad og Tromsø.

Madam Krystall ble for øvrig nominert til Gullsekken i 2011.

Skoler, barnehager og kveldskonserter
Kulturskoleleder Ragnhild Hansen har laget statistikk for distriktsmusikernes aktivitet i 2012.

Der går det blant annet fram at musikerne har hatt oppdrag for barnehager, skoler og institusjoner i tillegg til åpne konserter.

I tillegg til turneene har de hatt mange konserter og oppdrag også i egen kommune.

F.v. John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines som Kalle og Tralle

KALLE OG TRALLE. Med forestillingen Kalle og Tralle får f.v. John Kristian Karlsen og Ole Anders Seines god kontakt med de yngste.

Kommunen fikk turnéstøtte fra Salten kultursamarbeid i 2012, som gjorde det mulig å tilby denne forestillingen til barnehager til en rimelig pris.

Barn og unge
Mye har handlet om barn og unge i 2012. Både gjennom Madam Krystall som er nevnt, Kalle og Tralle som er beregnet på de yngste barna, og deltakelse i kulturskolens storsatsing Marg og bein, kjærlighet over stokk og stein, som ble framført under Kraftfestivalen.

De tre distriktsmusikerne er også lærere i kulturskolen, og i denne musikalen deltok de i begge funksjoner.

Oppsiktsvekkende
Samlet inntekt for distriktsmusikerordningen i 2012 endte på 716.000 kroner.

- Dette er bemerkelsesverdig, sier kultursjef Bente Braaten.

Når det annethvert år er Kraftfestival, brukes distriktsmusikerne en god del i kommunal regi og uten at det kommer inntekter inn.

Dermed er det naturlig at inntektene er høyere de årene det ikke er festival. Men nå viser regnskapet for 2012 at det går an å kombinere høye inntekter og høy grad av lokal deltakelse.

-  Et annet moment er at budsjettet settes opp før året starter. Da er det umulig å ha oversikt over alle inntektene som vil komme inn i året som kommer.

Budsjettet er derfor mer å betrakte som et mål å strekke seg mot på inntektssiden, enn et resultat av nøye utregning. Men faktum er at det ble budsjettert med 716.000 i inntekter for 2012 – som man traff nøyaktig på tusenlappen!

Fakta om distriktsmusikerordningen:

  • Sørfold har vært vertskap for distriktsmusikere siden 1979.
  • Det er tre stillinger: Pianist, trompetist og sanger. Dagens stillingsinnehavere er Sveinar Aase, Ole Anders Seines og John Kristian Karlsen. I 2010 kunne de markere 10 års jubileum som gruppe.
  • 10 andre kommuner i Nordland har distriktsmusikere.
  • Nordland Fylkeskommune bidrar med et fast tilskudd på 17% av lønnsutgiftene.
  • En vesentlig del av turnévirksomheten gjelder skolekonserter, der ca. 50% initieres av Rikskonsertene og de øvrige av Musikk i Nordland.
  • Distriktsmusikerne lager også egenproduksjoner og selger tjenester og enkeltoppdrag
  • Netto driftsutgifter for distriktsmusikerordningen i Sørfold for 2012 var 329.000 kroner.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015