Lokale aktivitetsmidler

Hvert år fordeler idrettsrådene midler fra Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund som skal bidra til økt aktivitet i lagene. Sørfold idrettsråd har nylig fordelt 65.967 kroner til de 5 lagene i kommunen som er medlemmer av Norges Idrettsforbund.

Sørfold innebandyklubb

FÅR STØTTE. Sørfold innebandyklubb er tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund, og får i år 15.000 kroner i lokale aktivitetsmidler. De har også fått 12.000 kroner i kommunale kulturmidler. Her ser vi klubben i aksjon i Sørfoldhallen.

Idrettsrådet har avgjørelsesmyndighet

Når det gjelder kommunale kulturmidler, har idrettsrådet forslags - og uttalerett, men det er driftsutvalget som foretar endelig fordeling av pengene. Slik er det ikke med de statlige aktivitetsmidlene: Her er det idrettsrådet som fatter vedtak.

Størrelsen på beløpet som den enkelte kommune får, avhenger av antall barn og unge i alderen 6-19 år, og dette er penger som overføres automatisk, dvs. uten at det søkes om dem.

Sørfolds pott er i år på 65.967 kroner.

Idrettsrådet hadde møte 29. august, og fordelte midlene slik:

  • Sørfold Innebandyklubb      kr. 15.000
  • IL Siso                               kr. 15.000
  • Sørfold Fotballklubb           kr. 21.967
  • IL Knubben                        kr. 7.000
  • IL Leirgutten                      kr. 7.000

 

Les mer om tilskuddsordningen
Lokale aktivitetsmidler (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015