Aktivt eldreråd

Trodde du at et eldreråd bare sitter i møter og behandler saker? Slik er det i alle fall ikke i Sørfold. Her lager de seljefløyter til barnehagebarna og griller laks i Gjerdalen.

Sørfold Eldreråd samlet på Bygdekroa, foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.
Dette er Sørfold Eldreråd. Bak f.v. Marie Enge, Karin Bakken, Viktor Pedersen, Per Martin Johansen (leder) og sekretær Anne Buvik. Foran f.v. Anne Mari Skogvoll og Janny Kristiansen.
 
Tur til Kjerringøy
Eldrerådet har nylig hatt møte, og på sakslista sto bl.a. årsmelding for 2009. I denne kan rådet oppsummere et aktivt år, med sommertur og aktivitetsdager.
 
Rådets sommertur for eldre gikk til Kjerringøy 1. juli. -   En fin tur selv om været ikke var det beste. Faste innslag som loddsalg og kaffepause på turen ble likevel avviklet. Middag ble servert på Kjerringøy brygge. En del av pensjonistene fikk også med seg guidet omvisning på handelsstedet, skriver de i sin årsmelding.
 
Tirsdag 16. juni var det barnehagen på Straumen som fikk sin aktivitetsdag med eldre tilstede. Noen av besteforeldrene stilte opp med stor kunnskap og lagde seljefløyter. Det ble servert grillede pølser, kaffe, kaker og saft.
 
Gjerdalen
Arrangementet på Nordsida av kommunen ble avviklet den 29. august, og som vanlig gikk turen til Gjerdalen. Der var det aktiviteter og servering. Også denne gang ble det servert laks fra grillen, slik det har blitt tradisjon. Det var ingen fra ungdomsavdelinga i Fauske - og Sørfold jeger- og fiskerforening som kunne delta, men Steinar Strand fra kulturkontoret møtte og hjalp til.
 
Eldres dag
Markeringen av de eldres dag var satt  til 4. oktober.   Det har vært tradisjon at denne dagen har blitt arrangert som kirketur til Røsvik med middag og besøk på kirkegården. På grunn av liten påmelding ble den imidlertid avlyst. -   Liten påmelding kan henge sammen med andre arrangementer som ble avviklet rundt samme helga, sier eldrerådet.
 
Leder i eldrerådet Per Martin Johansen og sekretær Anne Buvik, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten.Leder og sekretær. Per Martin Johansen leder møtene i eldrerådet og Anne Buvik tar seg av referat og protokoll. Hun arbeider på servicekontoret, og har denne oppgaven som del av sin stilling.
 
Eldrerådets budsjett i 2009 var på kr 30 000,-.
De hadde 5 møter i 2009 og behandlet 8 saker.
 
Fortsatt samarbeid med barnehager
Årsmelding 2009 var bare en av mange saker til behandling da eldrerådet møttes 24. februar. Generasjonkonferanse i Bodø i mars, statusrapport for arbeidsgruppene i forbindelse med kommunens omsorgsplan og transportløsninger for eldre i distriktene sto også på sakslista. Det samme gjorde aktiviteter i 2010. Her ble det blant annet bestemt at eldrerådet lager aktivitetsdag for barnehagebarn på Straumen under Kraftfestivalen, og man ønsker kirketur i samarbeid med menighetsrådet som tidligere.
Sist oppdatert den 09. september 2015