Alkoholforbud på Bakeriet

Bakeriet på Straumen startet opp som aktivitetshus i februar 2009, og kan også leies ut til private selskaper. Men styret presiserer at dette ikke skal være et festlokale, og innfører alkoholforbud for å sikre at bruken blir i tråd med intensjonene.

Styret i Bakeriet, f.v. Per Martin Johansen, Brit Strand, Lars Evjenth og Ann Hege Lynghaug, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Styremøte. Dette er styret for aktivitetshuset Bakeriet på Straumen. F.v. Per Martin Johansen, Brit Strand, Lars Kr. Evjenth og Ann-Hege Lynghaug (sistnevnte representerer de ansatte i miljøtjenesten). Representanten for Mental Helse var ikke til stede da bildet ble tatt.
 
Aktivt aktivitetshus
Aktivitetshuset er mye i bruk. Miljøtjenesten er der hver onsdag, det er fotoklubb annenhver mandag og åpent hus med underholdning og buss annenhver tirsdag. Videre er det husflidskafé en gang i måneden, og en del foreninger og andre legger møtene sine dit, bl.a. museet med historisk torsdag og ulike kurs. Det har også vært datakurs for voksne der, i flere omganger.
 
Alkoholforbud
Styret er glad for at innbyggerne har tatt huset i bruk, og synes også det er hyggelig at mange legger barnebursdager og andre private arrangementer dit. Men det har aldri vært meningen å gjøre Bakeriet til festlokale. Etter nærmere 2 års drift føler styret behov for å innføre klarere retningslinjer for utleie og bruk.
 
Det ville virke rart å si nei til et bryllup og ja til en barnedåp.
 
I stedet innfører styret alkoholforbud, med virkning fra 1. januar 2011. Dette for å ha klare og tydelige regler som gjelder for alle brukere og leietakere og alle typer arrangementer.   
 
Prisen for å leie Bakeriet til private selskaper er kr. 500.
 
Lag og foreninger i Sørfold har fri leie til sine møter og ikke inntektsgivende arrangementer både på Bakeriet og i alle kommunale bygg.
Sist oppdatert den 09. september 2015