Tid for ettertanke

På søndag er det allehelgensdag. Da tennes lys på kirkegårdene, og alle er velkommen til skriftlesning og tid for ettertanke i Helland kapell kl. 17.00.

Kirkegården på Helland

BLÅ MØRKETID. En stemningsfull novemberdag på Helland.

Keltisk skikk
Halloween er det engelske navnet på allehelgensaften, det vil si natta før allehelgensdag, den katolske minnefesten for helgener og martyrer.

I følge en opprinnelig keltisk skikk feires halloween om kvelden 31. oktober, mens allehelgensdagen i Norge er lagt til første søndag i november.

Lystenning og ettertanke
Og mens halloween gjerne forbindes med skumle kostymer og barn som ber om godteri, preges kirkens allehelgensdag av stille ettertanke.

Dette er dagen da mange går til sine kjæres graver.

 I mørketiden er det viktig å lyse opp rundt oss, og lystenning på gravene er blitt en viktig tradisjon også i Norge.

Velkommen til Helland kapell søndag 6. november kl. 17.00. Kapellet er åpent fra kl. 16.00.

Sist oppdatert den 09. september 2015