Ambulerende datakurs

Kan du ingenting om data men vil gjerne lære? Nå kan du få gratis opplæring der du bor, du betaler kun for kjøring til og fra.

Hans Petter Hellarvik

Hans Petter Hellarvik er klar til å kjøre rundt i kommunen for å undervise i data.

Begynneropplæring og veiledning videre

Det har vært arrangert datakurs flere ganger de siste årene, med god oppslutning og fornøyde deltakere.

Men noen har også spurt: Hvordan skal vi komme oss på kurs hvis vi ikke kjører bil?

Mange har også sagt at det er vanskelig å lære når de ikke kan noe som helst fra før, og de er opptil 10 nybegynnere og kun én lærer.

For ikke å snakke om når de skal prøve å huske det de har lært og sitter alene hjemme med en PC som ikke vil samarbeide.

–  Dermed kom idéen om å tilby dataopplæring som hjemmebesøk, sier Hans Petter Hellarvik, nå pensjonist på heltid med ønske om å gjøre en innsats for lokalsamfunnet.

Tilbudet ble annonsert i kulturkalenderen for september og oktober, men hittil har ingen meldt seg.

–  Kanskje tror folk at dette koster mye. Slik er det ikke. Jeg skal absolutt ikke tjene meg rik på dette, det er kun snakk om å dekke kjøring, understreker han.

Han vil også stille opp med veiledning på telefon etter behov, for de som står fast når de skal prøve på egen hånd.

Gjelder voksne i alle aldre

Hellarvik tror det er en myte at det bare er folk over 70 som ikke kan data.

–  Det er ingen aldersgrense på tilbudet om hjemmeopplæring, verken oppover eller nedover. Vi vet at det er mange som aldri har brukt data i arbeidslivet, og som aldri har lært dette.

Samtidig ser vi at det blir stadig vanskeligere å henge med i samfunnet hvis man ikke er på nett.

Denne situasjonen må vi ta på alvor, og her har kommunene også et ansvar.

–  Vi bruker kommunens hjemmeside til å informere innbyggerne, men må ikke glemme at det er mange vi foreløpig ikke når, sier webredaktør Bente Braaten.

Derfor er vi glad for datakursene i regi av Seniornett, og vi er glad for initiativet til Hellarvik. Og vi følger blant annet opp med hjelp til å gjøre tilbudet kjent, sier hun.

Hans Petter Hellarvik vil ha med seg en trådløs router når han drar rundt. Denne gjør at huset får dataforbindelse.  

–  Som nevnt kommer jeg gjerne hjem til den enkelte. Men hvis det er noen som foretrekker at vi heller samler opp en liten gruppe et sted, blir vi enige om det.

Nå ber han interesserte ta kontakt, for påmelding og nærmere informasjon:

Tlf. 917 311 72.

Hjelp oss å gjøre tilbudet kjent

Vi ber nå om hjelp fra dere som leser dette, til å spre tilbudet og tipse de du vet kan være interessert.

Hvis man ikke kan noe om data, bruker man heller ikke å lese på nettet, derfor trenger vi gode hjelpere  til å spre det glade budskap.

Sist oppdatert den 22. september 2017