Anleggsområde har blitt til park

Sisomar hadde lagt ny vannledning fra Straumvatnet og skulle rydde opp etter anleggsarbeidet. Resultatet ble den nye Lakseparken, en trivelig oase med grøntanlegg, bord og benker.

F.v. Kurt Hjelvik og Jon Meisfjord er fornøyd med Lakseparken på Straumen

Daglig leder ved Sisomar AS Jon Meisfjord (t.h.) og Kurt Hjelvik fra Sørfold kommune er enige om at det nye parkområdet på Straumen har blitt fint.

 Søppeldunkene med tilhørende kasser har nylig kommet på plass.

Laks i sentrum

Navnet Lakseparken har dobbelt betydning.

–  Da nevner vi hovedsponsor Sisomar, som driver med lakseoppdrett, samtidig som vi bidrar til å få fram at det renner en lakserik elv gjennom sentrum, sier landbrukskonsulent Kurt Hjelvik.

Samarbeid og spleiselag

Både økonomisk og arbeidsmessig er det nye grøntområdet et spleiselag mellom flere.

–  Fra kommunens side utarbeidet vi en grovskisse som viste hva dette kunne bli, deretter inviterte vi Mental Helse Sørfold, Sørfold Lions og Indre Salten Hagelag til idédugnad.

Og da passet det godt at vi hadde fondsmidler til rådighet som var øremerket forskjønning av sentrum, sier Kurt Hjelvik.

Det er kjøpt inn planter for ca. 30.000 kroner, og hagelaget har ledet beplantningen med kyndig hånd sammen med Mental Helse.

De har også trukket med både kommunens ansatte og andre på dugnad.

Sisomar AS er hovedsponsor

Sisomar AS kan trygt kalles hovedsponsor for dette prosjektet. De har betalt kantstein, bord og benker, og sørget for grovplaneringen av området.

Kommunens tekniske uteavdeling har også utført mye arbeid.

Flere sponsorer

Kurt Hjelvik forteller at flere andre bedrifter også har bidratt.

Når det gjelder søppeldunkene som nylig har kommet på plass, er materialene sponset av Byggmakker AS på Fauske, og bygging av kassene er utført av Siso Vekst AS.

Videre har Bjørn Helland bidratt med svært rimelig transport av matjord.

Lakseparken på Straumen har fin beliggenhet

Universell utforming

Både Jon Meisfjord og Kurt Hjelvik presiserer at den nye parken skal være for alle. Og at man har tenkt universell utforming.

–  Både dekketype og bredde på gangbanen tilfredsstiller kravene til universell utforming, og vi har testet ut at det går bra å ta seg fram med rullestol her, sier Hjelvik.

Gangbane har rikitg bredde

–  Dessverre er ikke bordene tilrettelagt for rullestolbrukere, men dette lover vi å rette på til neste sommer.

Lys og gapahuk kommer

Han opplyser at neste punkt på planen er å få lys i området. Og så skal gapahuken som står på den andre siden av elva flyttes hit.

Hjelvik forteller at den nye parken har blitt svært godt mottatt av befolkningen.

Lakseparken på Straumen

–  Neste sommer, når plenen har blitt tett og grønn, blir det enda finere her. Vi håper parken blir mye brukt, og tatt godt vare på av alle, sier han.


 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015