Kartlegger nye anleggsønsker

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse for 2013-2016 skal rulleres. Idrettsleder Steinar Strand ber nå om forslag til nye anleggstiltak innen 19. september.

Ballbinge ved Straumen skole

STÅR I PLANEN. Nytt kunstgress til ballbingen ved Straumen skole er oppført i vedtatt økonomiplan. Her har en fin regnbue lagt seg over bingen.

Har fokus på 2013
-  Rullering betyr at vi nå starter en prosess med kartlegging av hvilke anleggstiltak som ønskes gjennomført de neste 4 årene, der vi vil ha hovedfokus på 2013, sier Steinar Strand.

Idrettsrådet skal behandle saken
Det er satt følgende framdriftsplan for denne prosessen:

  • Fra 7. til 19. september: Kartlegging av ønsker og  innspill fra kommunale virksomheter og lag/ foreninger
  • 24 eller 25. september: Møte i Sørfold idrettsråd (Ikke avklart )
  • 4. oktober : Sak legges fram for driftsutvalget
  • 25. oktober : Sak legges fram for kommunestyret

Rehabilitering og nye anlegg
Aktuelle tiltak kan gjelde både rehabilitering av gamle anlegg og bygging av nye anlegg.

Og begrepet anlegg omfatter idrettsanlegg, nærmiljøanlegg ved skoler, bo-nære områder, stier i nærmiljøet / fjellet m.m.

Statlige spillemidler
Slike anlegg må finansieres gjennom kommunale midler, spillemiddelordningen, egenkapital og/eller dugnad.

Alle tiltak må godkjennes
Dersom anlegg fullfinansieres av lag/ foreninger gjennom egne midler og dugnad, trenger ikke kommunen å ha dette oppført i kommunedelplanen, men tiltaket må likevel være godkjent: Området må være godkjent for slikt tiltak, godkjent byggesak m.m.

Plankrav ved spillemidler og kommunale midler
Hvis kommunen selv står som byggherre, eller  foreninger skal søke om kommunale og/eller statlige midler i perioden 2013 - 2016, må tiltaket være oppført i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Anleggsplaner på kort og lang sikt
Lag og andre oppfordres nå til å komme med innspill på anleggstiltak som primært ønskes gjennomført i 2013, men også for årene 2014 - 2016.

Klatrevegg og innebandy
Kommunestyret har fra før av vedtatt at følgende tiltak skal gjennomføres i 2013 :

  •  Nytt innebandyvant, Sørfoldlhallen, kr. 100 000
  •  Nytt kunstgress , binge og klatrevegg /- stativ, Straumen skole kr. 150 000
  •  Utstyr til treningsrom, Røsvik : kr. 300 000

Er det andre tiltak som ønskes gjennomført ?

Innspill bes sendt til post@sorfold.kommune.no innen 19. september.

Ta gjerne kontakt med idrettsleder Steinar Strand om dere har spørsmål. Tlf. 75 68 53 34/476 34955 eller steinar.strand@sorfold.kommune.no.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015