Mange ansettelser

Yngvild Wiese (29) er Sørfolds nye biblioteksjef, og hun starter i jobben ca. 1. november. Det er også foretatt en rekke andre ansettelser, blant annet innenfor omsorg.

Yngvild Wiese er ny biblioteksjef

Har fagutdanning

Yngvild Marie Kaarbø Wiese (bildet) er opprinnelig fra Sotra utenfor Bergen, men hun har bodd i Tromsø de siste årene. Der har hun tatt mastergrad i dokumentasjonsvitenskap, og hun oppfyller dermed utdanningskravet for biblioteksjefer.

Hun har også kulturvitenskap og allmen litteraturvitenskap i fagkretsen.

Wiese regner med å flytte til Sørfold i månedsskiftet oktober/november. Hun tar over som biblioteksjef etter Jorunn Løding.

Mange nyansatte

Den siste tida er det foretatt mange ansettelser i Sørfold kommune.

Her er noen av dem:

Omsorg

  • Mette Marit Ørnes er ansatt som sykepleier i Hjemmetjeneste Sør i 60% stilling.
  • Trine Creedy er ansatt som sykepleier ved Sørfold sykehjem i 75% stilling.
  • Lisbeth Elvebakk har sagt opp som enhetsleder for Hjemmetjeneste Sør, og går over i 100% stilling som sykepleier ved Sørfold sykehjem. Som ny enhetsleder er Helen Svensrud ansatt, og hun tiltrer 1. januar 2012. Ut året fungerer Oddbjørg Odden i lederstillingen i 40%.
  • Gro Hege Arntsen er ansatt i 60%  stilling som assistent i  Hjemmetjeneste Sør.
  • Hege Johanne Hafstad er ansatt som hjelpepleier i 62% stilling i Hjemmetjeneste Sør.
  • Tine Andorsen er ansatt som  assistent ved Sørfold sykehjem i 50% stilling.
  • Bjørg Botten Hansen   er ansatt som hjelpepleier ved Sørfold sykehjem i 69% stilling.
  • Tone Simonsen er ansatt i 17%  stilling som hjelpepleier i Hjemmetjeneste Nord.

Ergoterapeut

Det er også opprettet stilling som ergoterapeut. Madeleine Birkelund er ansatt i denne, og hun tiltrer 5. oktober.

Friskliv

Ragnhild Kvarum har sagt opp sin stilling som helsesøster etter å ha hatt et års permisjon, og Sissel Laksosnes Olsen er nå fast ansatt i denne stillingen etter å ha vikariert et år.

I enhet helse er også Hilde Ness Johansen ansatt, som kombinert legesekretær og frisklivsmedarbeider. Sistnevnte funksjon er en del av folkehelsesatsingen, og er flyttet fra kultur til helse. Dette innebærer at det ikke lenger er Steinar Strand som har ansvaret for frisklivssentralen og iverksetting av behandlingstilbud på individbasis, men han er fortsatt folkehelsekoordinator.

Ness Johansen tiltrer i disse dager.

Også innenfor skoler og barnehager er det foretatt en del nyansettelser. Dette kommer vi tilbake til.

Fler ansettelser i sikte

Det er også flere stillinger som er lyst ledige, der ansettelse forventes i løpet av de nærmeste ukene. Dette gjelder blant annet ny enhetsleder ved Sørfold Sykehjem etter Ruth Olsen, som har sagt opp sin stilling.

Lønnsmedarbeider ved økonomiavdelingen Rigmor Johansen har også sagt opp, og denne stillingen har søknadsfrist 7. oktober.

Se utlysning via jobbnorge (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015