Antisutrepris til PeR

Salten Friluftsråd har bestemt seg for å være en antisutreorganisasjon, og utnevner hvert år en antisutrehelt. Årets helt viser stort pågangsmot, er fra Sørfold og heter Per Reffhaug.

Antisutrehelt Per Reffhaug

I SITT RETTE ELEMENT.  Når man skal beskrive Per Reffhaug, kommer man ikke utenom hans brennende engasjement for kystkultur og veteranbåter. Her er han i Færøyvalen, der Kraftfestivalen ble åpnet i 2008 med PeR som hovedtaler. Foto: Sveinar Aase.

Prisen ble overrakt torsdag kveld (24. november) i Saltstraumen, i forbindelse med møte i Salten Regionråd. Det var en takknemlig og glad ildsjel som tok i mot prisen – i form av en hånddreid Ole-Brum-krukke med honning produsert i Salten.

Men hvorfor honning?

Lang holdbarhet

-  Antisutrere varer litt lenger.  Derfor er honning valgt som påskjønnelse. Honning har nemlig minimum 800 års holdbarhet, forklarer Trond Loge, som er daglig leder i Salten Friluftsråd.

Tilhørighet i Salten

Årets utnevnelse er den sjuende i rekken.  Tradisjonen ble startet i 2005, da Roar Blom fikk prisen.

En antisutrehelt skal ha utmerket seg ved å løse spesielt krevende oppgaver på en usutrete måte. Vedkommende må ha tilhørighet i Salten.

Det er styreleder i Salten friluftsråd ( Hans Einar Stendal, Steigen) som avgjør, og i år kom det inn uvanlig mange forslag.

Et stort smil

I  begrunnelsen for å velge Per Reffhaug heter det blant annet:

Salten Friluftsråds antisutrehelt 2011 er et eneste stort smil, og har utvist et bredt engasjement over lang tid knyttet til både næring og kultur.

Spillende og engasjert

Han er leder av Salten Veteranbåtlag, samt grendeutvalget og båtforeningen i Mørsvik, spillende styremedlem i Nordbygda skolekorps og sprellende engasjert i oppdrettsnæringen.

Reffhaug var også en meget engasjert rektor ved Mørsvik skole i mange år før han ble pensjonist, og i 2006 mottok han kulturpris for Sørfold. Samme år skrev han Kystbok for Sørfold.

Han er opprinnelig fra Drammen, men flyttet til Sørfold i 1968 og har bodd her siden.

Sørfold kommune gratulerer hjerteligst !

Sist oppdatert den 09. september 2015