Arbeid i tunnel til 20. september

På grunn av vedlikeholdsarbeid er det redusert framkommelighet gjennom Gleflågtunnelen mellom Sommerset og Kjelvik til og med 20. september.

Gleflågtunnelen

Her ved Gleflågtunnelen på E6 nord for Sommerset foregår det vedlikeholdsarbeid i tunnelen, og dette fører til redusert framkommelighet.

Manuell dirigering

Det er Statens Vegvesen som melder dette.

Det er manuell dirigering alle dager fra kl. 07.00 til 19.00. Vedlikeholdsarbeidet i tunnelen forventes avsluttet fredag 20. september kl. 19.00.

Det benyttes ledebil.

Utrykningskjøretøy kan passere.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015