Arbeid med veiadressering forsinket

Arbeidet med veiadressering i Sørfold er dessverre sterkt forsinket. Grunnen til dette er mangel på ressurser hos Stedsnavntjenesten, som må godkjenne forslagene.

Vei på Helland

Denne veien på Helland er en av mange som mangler gateadresser.

Behandlingskø hos Stedsnavntjenesten

–  Navneforslagene kan ikke behandles i kommunestyret og legges inn i offentlige adresseregistre og matrikkel før de er behandlet og godkjent hos Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, forklarer prosjektleder Steinar Strand.

–  Stedsnavntjenesten har blitt tildelt for lite ressurser til å behandle henvendelsene fra svært mange kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Dette har ført til at arbeidet har stoppet opp.

Nå har Stedsnavntjenesten fått tildelt nye resurser, og det er derfor håp om at navneforslagene fra Sørfold kommune skal bli behandlet snart. 

Vi beklager at dette medfører problemer for ombringing av post, varelevering, og annet, men det er dessverre lite kommunen kan gjøre for å få fortgang i arbeidet.

Når svar fra Stedsnavntjenesten foreligger vil arbeidet starte opp igjen, sier Steinar Strand.

App kan lastes ned, og du kan lage nødplakat

Manglende veiadresse utgjør også en potensiell risiko ved nødsituasjoner og når det er fare for liv og helse.

I en slik situasjon kan disse hjelpemidlene være avgjørende for at nødetater raskt skal kunne finne fram:

  1. Last ned en app på din smart-telefon:

      Norsk luftambulanse, apper

    Når du ringer 113, vil sentralen automatisk få helt nøyaktig posisjon der du står. 
    Dette er svært nyttig dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

2. Lage en nødplakat. Du finner info om dette på ovennevnte nettside til Norsk luftambulanse, oppskrift  ligger også her:

Slik lager du nødplakat (pdf)


 


 

 

Sist oppdatert den 30. oktober 2017