Årboka i rute

Årbokkomitéen 2010 er godt i gang med sitt arbeid, og har flere artikler klare. Men de tar fortsatt i mot stoff, og fristen er 31. mai for de som ønsker å bidra.

Djupvik grendehus var skolehus i bygda, foto privat
Tidligere skolehus. Dette var skolehuset i Djupvik, som nå er grendehus. I fjor var det 50 år siden det var skole der, og dette ble markert med flere arrangementer – som også har blitt til årbokartikkel.
 
Det er Sørfold Lokalhistorielag som utgir Årbok for Sørfold, og boka har kommet ut hver november i en årrekke. Komitéen tar i mot stoff fram til 31. mai, og E-postadressen til redaksjonen er ulfroger.stroksnes@sorfoldnett.no
 
 Redaksjonskomitéen vurderer alle innkomne artikler, og artikler som ikke får plass i årets bok kan komme med i neste.
 
Blant artiklene som allerede er ferdig redigert, kan nevnes en sjøforklaring etter D/S Bodøs forlis i 1906 foruten nevnte skolejubileum i Djupvik.
 
Register
Det er utarbeidet en oversikt over alle tidligere årbokartikler.
 
Årets årbokkomite består av:
 
Halvdan Haug
Markus Lieng
Torgeir Steinland
Brit Strand
Ulf Roger Strøksnes
Sist oppdatert den 09. september 2015