Båtutsett ved Kobvatn er oppgradert

Kobvatn grunneierlag har fått 19.700 kroner i støtte fra plan – og ressursutvalget til å utbedre båtutsettet ved Vasshau i Kobvatn. Dette er ferdig, og kan benyttes av alle.

Båtutsett ved Vasshau, Kobvatn

Dette er det oppgraderte båtutsettet ved Vasshau, der Kobvatn har utløp i Kobbelva.

Fiskefremmende tiltak

–  Det er et vilkår for utbetaling av tilskuddet, at allmennheten ved skilting gjøres oppmerksom på at båtutsettet ved Vasshau kan benyttes av alle.

Dette presiseres i vedtaket, der plan – og ressursutvalget bevilget 19.700 kroner fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond.

I sin sknad skrev Kobvatn grunneierlag at utbedring av båtutsettet vil gjøre atkomsten til vannet enklere for folk.

Dette var rådmannen enig i.

I saksframlegget ble det påpekt at båtutsettet kan ha stor betydning for allmennhetens tilgang til å fiske i Kobvatn.

–  Båtutsettet kan også legge til rette for forenkling av oppsynsvirksomheten i Kobvatnet, heter det blant annet i saksutredningen.

Sist oppdatert den 18. august 2016