Bakken bru er åpen igjen

Bakken bru i Nordfjord har vært stengt i noen uker, fordi en kabel måtte skiftes. Nå er arbeidet utført, og brua er åpen.

Bakken bru er åpen

Bakken bru i Nordfjord er nå åpen

Kommunestyret bevilget penger

I 2013 ble det avdekket betydelige feil og mangler ved  Bakken bru i Nordfjord. Det ble derfor bevilget penger til gjennomgang av brukonstruksjonen, for å se på framtidige tiltak.

Multiconsult AS foretok en spesialinspeksjon i juni år, og det ble da oppdaget brudd i en kabel som opprettholder bruas stabilitet.

Kommunestyret bevilget så 300.000 kroner til skifte av kabel for å stabilisere brua.

Brua ble stengt for kjørende trafikk, og arbeidet med skifte av kabel ble satt i gang.

Nå er dette ferdigstilt, og brua er igjen åpen.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015