Bakken bru er stengt

Grunnet brudd i en wire er Bakken bru i Nordfjord stengt for kjøretøy på ubestemt tid. Omkjøring skjer via Elkem-vei og bru lenger opp.

Bakken bru

Bakken bru er stengt for kjørende trafikk.

Mulig å gå over brua

Avdelingsingeniør Monica Åsheim ved enhet teknisk/næring opplyser at det går an å gå over Bakken bru, men ikke kjøre.

Tre husstander er berørt av stengningen.

Biler og andre kjøretøy henvises til omkjøring via Elkem-vei og bru lenger opp.

Sist oppdatert den 09. september 2015