Barna er forsikret

At barn i barnehager og skoler er forsikret, er allment kjent. Men visste du at kommunens avtaler også gjelder for barn og unge i kulturskole og fritidsklubber? Her er oppdaterte brosjyrer fra KLP skadeforsikring.

Fra ferieklubben 2013

Sørfold kommunes ferieklubb for barn og unge omfattes av kollektiv ulykkesforsikring i KLP. Dette er fra fjorårets ferieklubb.

Klasseturer, stevner og reiser

Gjennom KLP skadeforsikring har Sørfold kommune sørget for å forsikre barn og unge gjennom kollektiv ulykkesforsikring.

Og denne forsikringen gjelder både når barnet oppholder seg i barnehage, SFO og skole, og når de deltar på reiser, stevner, klasseturer eller annet som foregår i kommunal regi, og der lærer eller andre kommunalt ansatte deltar.

Forsikringen gjelder også på direkte vei til og fra skole eller barnehage.

Fritid i kommunal regi

I tillegg gjelder forsikringen også når de unge er i kommunale fritidsklubber, ferieklubb,  kulturskole og andre tiltak i kommunal regi.

Her kan du lese mer om dette, med konkrete eksempler på hva som dekkes:

Kollektiv ulykkesforsikring, KLP (pdf)

Personforsikring for ansatte

For deg som er ansatt i Sørfold kommune, er det også nyttig å lese om personforsikringer som din arbeidsgiver har for sine ansatte:

Personforsikring (pdf)

Lurer du på noe?

Gro-Lise Myklebust Rise i KLP skadeforskring sier at det er veldig bra at vi informerer om dette, og  hun svarer gjerne på spørsmål om forsikring hvis du lurer på noe. Hun kan kontaktes på e-post gro@forsikring-hjelp.no

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015