Barnehage får skryt etter tilsyn

– Det er lagt ned et flott arbeid med internkontroll og styringstiltak for å sikre trygg mat. Dette skriver Mattilsynet, som har vært på inspeksjon i Straumen Barnehage.

Straumen Barnehage

Straumen Barnehage holder til i fine omgivelser like ved Straumen skole.

Positivt inntrykk

Mattilsynet fikk et positivt inntrykk av både lokaler og rutiner, da de var på tilsynsbesøk i Straumen barnehage tidligere i høst.

Inspeksjonen var lagt opp som et informasjons-og dialogmøte med fokus på internkontroll og hygienetiltak.

Rene og trivelige lokaler

–  Straumen Barnehage holder til i fine omgivelser og trivelige lokaler, som er rene og godt vedlikeholdt, skriver Mattilsynet i sin rapport.

Det er laget renhodsplaner og rutiner for arbeid på kjøkkenet, og når barnehagen har vært på gårdsbesøk og hatt kontakt med dyr, har de også rutiner for hygiene i forhold til dette.

Skritftlige rutiner

–  Håndvasker er tilfredsstillende utstyrt og hensiktsmessig plassert slik at det er enkelt for barna å ivareta god håndhygiene, heter det videre i rapporten.

Egne stelleforklær

Rutiner for bruk av arbeidstøy ble også undersøkt. Dette er en del av internkontrollens krav. Der konkluderer Mattilsynet med at det er godt tilrettelagt for god hygiene på stellerommet, og det brukes egne stelleforklær og engangskluter ved bleieskift.

Trygt og trivelig

Konklusjonen i rapporten er at alt er funnet i sin skjønneste orden.

–  Et trygt og trivelig arbeidsmiljø for barn og voksne, oppsummerer Mattilsynet.

Straumen Barnehage har 4 avdelinger og totalt 44 barn. Disse er fra 0 år og oppover til skolealder. Barnehagen samarbeider med SFO (skolefritidsordningen).

Sist oppdatert den 09. september 2015