Barnehageopptak

Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, og det er søknadsfrist 2. desember for barnehageplass fra 1. januar 2012. De som allerede har fast plass, skal kun søke hvis de vil endre størrelsen på plassen.

Lekehytte i Løkta barnehage, Røsvik

Trivsel i barnehagen.

Sørfold kommune har  heldagsbarnehager i Mørsvik, Røsvik og på Straumen.

Alle tre har friluftsområder som nabo, og vektlegger uteaktiviteter.

Følgende priser gjelder:

  • Hel plass, kr. 2.330 pr. måned
  • Halv plass, kr. 1.165 pr. måned
  • 50% søskenmoderasjon
  • Enkeltdager: Kr. 135 pr. dag

Send inn søknad elektronisk

Det er nå mulig å søke elektronisk:

Elektronisk søknadsskjema

NB! Vi har tilbud om hel plass og halv plass, samt 3/4 plass etter søknad. I det elektroniske skjemaet gis det også flere valgmuligheter enn dette. Vi vil på sikt erstatte eller endre skjemaet, slik at det blir i samsvar med vårt barnehagetilbud.

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du benytte skjema i pdf som kan fylles ut på din PC og deretter printes ut og sendes til Sørfold kommune, servicekontoret, 8226 Straumen. Søknadsfrist: 2. desember.

Skjema i pdf:

Søknad om barnehageplass

Sist oppdatert den 09. september 2015