Barnehageopptak

Nytt barnehageår starter 21. august, og frist for å søke om ny eller endret plass er 1. mai. De som allerede har fast plass, skal kun søke hvis de vil endre størrelse på plassen.

Barnehagebarn på tur i Seljeåsen

Robuste barn er en felles målsetting for Sørfolds barnehager, og barna er mye ute og på tur. Her er barn fra Straumen barnehage i Seljeåsen.

Opptak to ganger i året

Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, og det er søknadsfrist 1. mai for barnehageplass fra  21. august.  De som allerede har fast plass, skal kun søke hvis de vil endre størrelse på plassen

Helsefremmende

Kommunen har tre heldagsbarnehager: Løkta barnehage i Røsvik, Nordsia oppvekstsenter samt Straumen barnehage, som også har friluftsavdeling.
 

Løkta barnehage er foreløpig den eneste av disse som er sertifisert som helsefremmende, men helsefremmende barnehager  og skoler er et av innsatsområdene i kommunens folkehelsearbeid.

Hva koster en barnehageplass i Sørfold kommune?

  • Hel plass: Kr. 2.730.-  pr. mnd.
  • Halv plass: kr. 1.365  pr. mnd.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, og dette er samordnet med SFO. 
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 148.- pr. dag

Betaling for inntak 1. mai starter i uke 34, og for inntak 1. desember betales det fra og med første barnehageuke  i januar, uavhengig av ønsket startdato for barnet. Les mer om dette:

Vedtekter for barnehagene

Vi  tilbyr elektronisk søknadsskjema:

Søknad om barnehageplass

NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.

Behovsprøvd redusert foreldrebetaling

I  2015 ble det på landsbasis innført en ordning med behovsprøvd redusert foreldrebetaling i barnehage.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

 

 

 

Sist oppdatert den 01. mai 2017