Kommunen har heldagsbarnehager på Nordsida, i Røsvik og på Straumen.
 
Søknadsskjema er lagt ut i barnehagene, på helsestasjonen og på Rådhuset (servicekontoret).
 
 
Søknad om barnehageplass sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen innen 1. desember 2008. Den kan også sendes på E-post til post@sorfold.kommune.no