Alle får plass

Alle som har søkt barnehageplass i Sørfold for 2012/2013 får plass. Dette er klart etter at formannskapet tok en klage til følge og tildelte plass i Straumen Barnehage også til 3 barn bosatt i Fauske kommune.

F.v. Brith Danielsen, Torbjørn Winther og Rita Rønnebu

JUBILANT.  Brith Danielsen (t.v.) er styrer i Straumen barnehage, som har fire avdelinger og er Sørfolds største barnehage.

Her gratuleres hun med vel overstått 50-årsdag av rådmann Torbjørn Winther og fagleder oppvekst Rita Rønnebu. Slik det er hjemlet i kommunens reglement,  fikk hun som ansatt i kommunen også en flott krystallvase med kommunevåpen og inngravering.

Ressurssituasjonen

Da formannskapet først behandlet denne saken, besluttet de at kommunen ikke har kapasitet til å ta inn barn fra annen kommune. Dette ble begrunnet med den totale ressurssituasjonen i Straumen barnehage.

Uheldig situasjon

Men de aktuelle søkerne sendte inn klage, og denne er nå tatt til følge for barnehageåret 2012/2013. Dette ble vedtatt i formannskapet 27. juni.

Foreldrene begrunner sin klage med at de ikke var kjent med at det må søkes særskilt om plass foran hvert barnehageår når søkerne er bosatt utenfor Sørfold.

I inneværende år har de halv plass i barnehagen. Da de ble gjort kjent med at måtte søke på nytt foran hvert år, var det for sent å sende søknad til Fauske kommune, og de kom dermed i en uheldig situasjon.

Ikke nevnt i vedtektene

I saksutredningen framgår det at vedtektene ikke sier noe om at søkere fra annen kommune må søke på nytt hvert år, mens søkere fra Sørfold beholder plassen til barnet begynner på skolen.

Både ut fra dette, og ut fra den uheldige situasjonen søkerne har kommet i, ble klagen tatt til følge. Det ble også vurdert at barnehagen har kapasitet til de 65 plassene som med dette er tildelt totalt.

Avtale mellom kommunene

Det inngås i disse dager avtale med Fauske kommune, med sikte på økonomisk bidrag fra barnas bostedskommune når de går i barnehage i annen kommune.

En slik avtale vil da gjelde for begge kommuner og begge veier.

Full barnehagedekning

Også de andre barnehagene i Sørfold, Løkta i Røsvik og Mørsvik oppvekstsenter, har tildelt plass til samtlige søkere.

Dermed kan Sørfold kommune fortsatt bruke full barnehagedekning i sin profilering.

Og ikke bare det. Kommunen har aktive, helsefremmende barnehager som er mye på tur, og som alle har flott beliggenhet med naturområder som nærmeste nabo.

Fin tradisjon
Under Kraftfestivalen gikk seniorrådet og Straumen barnehage sammen om å arrangere aktivitetsdag for barn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre, slik det har vært tradisjon i mange år.

I år ble aktivitetene lagt til området ved selve barnehagen, da idrettsbanen ovenfor ikke var klar til bruk.

Aktivitetsdag i Straumen Barnehage 14. juni 2012

Bestefar Rune Åsbakk viser hvordan man lager seljefløyte, og barna følger spent med.

Jan Arne Johansen var grillsjef

Seniorrådets leder Jan Arne Johansen griller pølser til små og store. Legg merke til den fine T-skjorten har har på seg. Den er laget til kommunens 125-års jubileum i år, med motiv designet av Sissel Horndal.

T-skjorten selges på servicetorget for kr. 50. 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015